Nowy obraz mapy bitowejjpg

Podsumowanie prac


 Z myślą o najstarszych wychowankach 9 stycznia 2017r. Starosta Niżański, Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę z wykonawcą robót „WENTA – PRODUCT” na realizację zadania: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”. Modernizowany budynek miał być przygotowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Na ten cel przeznaczone zostało, nie istniejące już, Liceum Ogólnokształcące w Ulanowie.
    Prace remontowo- budowalne dotyczyły przebudowy pomieszczeń, wymiany okien i drzwi, wykonania nowych posadzek, malowania, wymiany konstrukcji dachu na najstarszej części budynku, wymiany pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich i kominowych.
    16 lutego podpisane zostały umowy odnośnie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Jednocześnie trwały prace nad przebudową pomieszczeń. Obejmowały one: rozbiórkę zbędnych istniejących ścianek działowych oraz wydzielenie pomieszczeń z zaprojektowanymi ściankami. Wykonano nowe otwory drzwiowe  w istniejących już ścianach. Natomiast końcem lutego rozpoczęto także prace związane z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej w obrębie całego budynku.
W marcu 2017r. rozpoczęto prace, mające na celu odbudowę więźby dachowej drewnianej. Wymieniono całość pokryć dachowych z blachy trapezowej na blachę trapezową powlekaną oraz wymieniono uszkodzone drewniane elementy konstrukcji.
    W III kwartale zakończono kolejny etap prac. Zostały zamontowane okna, drzwi. Wykonano tynki, okładziny ścienne, schody oraz dach. Jednocześnie prowadzone były prace remontowe w ramach zadania: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”.
    Po przeniesieniu do zaadaptowanego budynki uczniowie klas PDP będą realizować zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej, niezbędne do niezależnego i samodzielnego życia. Projekt ten na pewno przyczyni się do ochrony młodzieży kończącej gimnazjum przed przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty oraz zapewni całej społeczności SOSW bezpieczne i należyte warunki do nauki, rozwoju zdolności oraz aktywności fizycznej.

prev next


Nowy obraz mapy bitowejjpg

    12 stycznia 2017 rok 

Przekazanie placu budowy w Ulanowie.

 

 

   „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.

 

   W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem” 9 stycznia 2017 roku Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót: WENTA – PRODUCT Bożena Zofia Fiborek
z Żyrzyn, na realizację zadania .

    12 stycznia 2017r. w Ulanowie nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy.


Pierwsze prace remontowe na terenie byłego LO w Ulanowie.

 

 

               „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 .

 

           W Ulanowie, na terenie byłego Liceum Ogólnokształcącego, ruszyły  pierwsze prace remontowe, mające na celu dostosowanie obiektów do potrzeb uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Modernizowany budynek  przygotowywany jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną.  Prace remontowo – budowlane dotyczą przebudowy pomieszczeń, wymiany okien i drzwi, wykonania nowych posadzek, malowania, wymiany konstrukcji dachu na najstarszej części budynku, wymiany pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich i kominowych.

                 Planowane zakończenie prac remontowych związanych z dostosowaniem bazy dydaktycznej przewidywane jest na 2018 rok