STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "Poprowadź Mnie przez Świat"

Zaproszenie do składania ofert


Altana


Linki:

zaproszenie

pomiar

umowa

formularz 
 

Zajęcia w ramach projektu  "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” realizowanego dzięki wsparciu  Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów - Pana Stanisława Garbacza w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2020, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,  osiągnęły półmetek.
W czasie od 20 sierpnia do 12 września zrealizowaliśmy połowę czasu przeznaczonego na realizację projektu. 

Kolejne dni zajęć w ramach "Opieki wytchnieniowej"
 

Rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu pn. "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego"

 

Słoneczna pogoda sprzyjała zajęciom na świeżym powietrzu i plażowaniu. Miło było poleżeć w cieniu drzew, jednak wysoka temperatura była powodem do poszukiwania ochłody w wodzie.


Nabór pracowników do projektu:
„Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego”


Linki do pobrania


OGŁOSZENIE o naborze pracowników

DEKLARACJA nauczyciele

Załącznik do ogłoszenia o naborze pracownikówRekrutacja uczestników do projektu:

„Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego”


Linki do pobrania 


Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny
             

NCK_EtnoPolska_2019_rgbjpg

    21 września 2019 r. w Rudniku nad Sanem odbył się VII „Piknik Rodzinny na ludowo”, którego inicjatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”. Impreza odbyła się we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. VII Piknik Rodzinny był połączony z V Biegiem ulicznym „Spełniać Marzenia” na dystansie 5 km, III Biegiem integracyjnym na dystansie 2 km oraz Biegiem rodzinnym na dystansie 700 m. Uroczystego otwarcia pikniku dokonały: Pani Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem oraz Prezes Stowarzyszenia Pani Beata Drzymała. Nikt nie mógł narzekać na nudę. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, gdzie rodzice wraz z dziećmi, osoby niepełnosprawne, pracownicy Ośrodka, goście i sympatycy Stowarzyszenia mogli spędzić wrześniowe popołudnie na wspólnej zabawie. Dla tych, co lubią konkursy sportowe przygotowano różnego rodzaju zabawy z nagrodami. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły biegi. Dla artystycznych dusz - zabawy plastyczne, taneczne oraz występy Zespołów Stalowowolskiego Towarzystwa Artystycznego STOWART i Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Z niecierpliwością oczekiwano występów wokalnych i tanecznych dzieci i młodzieży z SOSW, a także pracowników i rodziców, którzy są uczestnikami projektu pn. „Z kulturą ludową.” Z ogromną przyjemnością wszyscy obejrzeli przepiękne przedstawienie „Pollyanna” w wykonaniu podopiecznych Stowarzyszenia, ich rodziców, nauczycieli, opiekunów, a także członków Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem.

              Po wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły zjadając przysmaki z grilla, pyszne wypieki i słodkie przekąski. Każdy mógł spróbować swojego szczęścia w loterii fantowej, zmienić swój wizerunek na stoisku malowania twarzy. Na milusińskich czekały dmuchańce oraz postacie z bajek. Cały piknik przebiegał w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze, dopisali uczestnicy, co świadczy o tym, że mieszkańcy Rudnika nad Sanem pozytywnie odbierają taką formę spędzania wolnego czasu, integracji z osobami niepełnosprawnymi. Przygotowanie pikniku wymagało sporego wysiłku ze strony Organizatorów. Wysiłek ten jednak przyniósł znakomite rezultaty, ponieważ wszyscy bawili się wyśmienicie. Piknik został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

Przygotowała: Agnieszka DreksaRelacja z Pikniku Rodzinnego 21.09.2019 r

     W dniu 21 września 2019 r. na placu szkolnym SOSW odbyła się I część pikniku integracyjnego pod hasłem "Spełniać Marzenia". Była to impreza na sportowo połączona z III Biegiem integracyjnym na 2 km, V Biegiem ulicznym na 5 km oraz Biegiem rodzinnym na 700 m. Biegacze jak zawsze licznie zgromadzeni, pogoda odpisała, a po biegach i towarzyszącym im piknikowych atrakcjach wszyscy uczestniczyli w II części pikniku pod hasłem "na ludowo".

Bieg integracyjny na 2 km
prev next

Bieg uliczny na 5 km

prev next

Bieg rodzinny na 700 metrów

prev next

NCK_EtnoPolska_2019_rgbjpg

     II cześć "Pikniku Rodzinnego na ludowo" rozpoczęła się o godzinie 14.00, w sobotę 21 września w SOSW, a towarzyszyły jej występy wolakne i taneczne uczestników projektu pn. "Z kulturą ludową", występy zespołów Stalowowolskiego Towarzystwa Atrystycznego STOWART oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice". Piknik dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.


prev next


Dokumenty do pobrania odnośnie projektu

"Sztuka-duża czy mała- będzie nas integrowała".

regulamin rekrutacji

formularz rekrutacyjny

karta oceny formularza rekrutacyjnego


Serdecznie informujemy, że Powiat Niżański oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Rudniku nad Sanem rozpoczynają realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.


INICJATYWA LOKALNA

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

 

  Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” zakończyła realizację inicjatywy lokalnej pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

  Celem inicjatywy był rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 7 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej.

  W ramach realizowanej inicjatywy zaplanowano i zrealizowano kilka bardzo atrakcyjnych działań. Jednym z organizowanych działań był występ teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami. W ramach tego działania odbyły się dwa spotkania teatralne, przygotowane i przedstawione przez teatrzyk Zielony Melonik, który przygotował i przedstawił dwa przedstawienia  „Licho nie śpi” oraz „Kłamstwo ma krótkie nogi”. Zajęcia wpłynęły na rozwijanie wrażliwości najmłodszych odbiorców, poznanie aktorów i wyposażenia przyjezdnego teatrzyku, uwrażliwiły dzieci na znaczenie żywego słowa oraz bogactwo muzyki i dźwięków. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci ma bardzo ważne uzasadnienie w kontekście podniesienie umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych.

  Następnym organizowanym działaniem była organizacja wyjazdowych zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich. Program zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich obejmował dwa wyjazdy, podczas których dzieci miały możliwość wyrabiania naczyń z gliny wraz z wypalaniem a następnie pomalowania i ozdabiania wykonanych naczyń glinianych. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci miała bardzo ważne uzasadnienie w kontekście doskonalenia percepcji dotykowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

  Kolejnym działaniem była organizacja wyjazdu integracyjnego dzieci oraz rodziców do Bajkolandii w Bałtowie. Wśród wielu atrakcji było: poznanie 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. zwiedzanie wystawy „Powrót do przyszłości” w Muzeum Dinozaurów, przedstawiającej dzieje życia na Ziemi, zwiedzenie Zwierzyńca Bałtowskiego i Polski w miniaturze. Urozmaicony i ciekawy pobyt w Bałtowie pozostawił wiele niezapomnianych wrażeń. Zorganizowany wyjazd przyczynił się do sprawienia radości dzieciom oraz wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi.

  Na zakończenie realizacji Inicjatywy jako jej podsumowanie przygotowano wystawę zdjęć, która była obszerną relacją zrealizowanych działań, a dla uczestników miłym wspomnieniem.

  Realizacja Inicjatywy pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat była doskonałym sposobem na poprawę rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Zaplanowane działania przyczyniły się do sprawienia radości dzieciom poprzez działalność artystyczną i wyjazdy do nowych miejsc oraz wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez aktywny udział we wspólnych zabawach, wyjazdach, spotkaniach. Organizacja tego typu zajęć miała również ważne uzasadnienie w kontekście doskonalenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej dzieci niepełnosprawnych.

Inicjatywa była realizowana w okresie od 15 kwietnia do 7 lipca 2019 r.

  Grupę nieformalną Promień radości tworzyły następujący osoby: Anna Bednarz – koordynator Inicjatywy, Aneta Horzempa, Marta Mierzwa. Inicjatywa pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat realizowana była przez zaangażowane osoby w formie wolontariatu.

  Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

 

 

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz

 


prev next

OGŁOSZENIE

Informacja o naborze  do projektu na stanowiska trenerów i opiekunów

link: informacja o naborze 
Rekrutacja do projektu „Z kulturą ludową”.

"W dniach od 15 do 26 lipca trwa rekrutacja do projektu "Z kulturą ludową".

Wszelkie informacje w biurze projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat"


ul. Mickiewicza 38

37 420 Rudnik nad Sanem

pok. 27


Dokumenty do pobrania:


Informacja o projekcie


Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formularza rekrutacyjnego


Wyjazd integracyjny dzieci oraz rodziców do Bałtowa  Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje inicjatywę lokalną Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej. W ramach realizowanej Inicjatywy zaplanowano realizacje różnych działań.

  Jednym z działaniem była organizacja wyjazdu integracyjnego dzieci oraz rodziców do Bajkolandii w Bałtowie, który odbył się w dniu 11.06.2019 r. Pierwszą atrakcją jaka czekała na podopiecznych było poznanie 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Cała trasa JuraParku została podzielona na okresy geologiczne, dzięki którym wszyscy mogli chronologicznie poznawać burzliwą historię rozwoju życia na naszej planecie. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie wystawy „Powrót do przyszłości” w Muzeum Dinozaurów, przedstawiający dzieje życia na Ziemi. Następnym etapem wyjazdu było zwiedzenie Zwierzyńca Bałtowskiego i Polski w miniaturze. Ze względu na wygodę podróżujących oraz bezpieczeństwo zwierząt zwiedzanie odbywało się z pokładu amerykańskiego schoolbusa, skąd można było zobaczyć wiele gatunków zwierząt: bydło Zebu, bydło szkockie, bydło watussi, jak tybetański, owce kameruńskie, owce Quessant, owce Racka, owce czarnogłówki, kozy angorskie, kozy karłowate afrykańskie, kozy karpackie, jelenie europejskie, jelenie Sika, wielbłądy dwugarbne, lamy, dziki, strusie afrykańskie, emu, antylopy nilgau, krowa domowa, kuce szetlandzkie, alpaki, muflony, daniele, żubry, konie. W parku miniatur uczestnicy wyjazdu oglądali najciekawsze zabytki architektoniczne w skali 1:25, powstałe w różnych okresach historycznych (od średniowiecza po wiek XIX), a leżące obecnie na terenie Polski. Kolejnym punktem wycieczki było udanie się na pyszny obiad do Bałtowskiego Zapiecka, dzięki któremu uczestnicy nabrali siły na dalsze zwiedzanie. Ostatnim etapem wyjazdu było wejście do magicznej Sabatówki, w której urzęduje dobra Czarownica Hogata, zatapiająca smutki wszystkich dzieci. Urozmaicony i ciekawy pobyt w Bałtowie pozostawił wiele niezapomnianych wrażeń.

  Zorganizowany wyjazd przyczynił się do sprawienia radości dzieciom oraz wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez aktywny udział we wspólnych zabawach, wyjazdach, spotkaniach.

  Udział w wyjeździe dla uczestników Inicjatywy był całkowicie bezpłatny. Wszelkie wydatki poniesione zostały ze środków realizowanej inicjatywy, która jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Marta Mierzwa


prev next

Organizacja występu teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami

 

   Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje inicjatywę lokalną Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej. W ramach realizowanej Inicjatywy zaplanowano realizacje różnych działań. Jednym z działań była organizacja występu teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami w tym również przeprowadzenie zajęć z aktorami.

   Dnia 14 maja 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie teatralne w ramach projektu. Teatrzyk Zielony Melonik w przedstawieniu pt: „Licho nie śpi” przypomniał wszystkim przedszkolakom kilka przestróg: zawsze słuchaj mamy, nie rozmawiaj z nieznajomymi i bądź w stosunku do nich ostrożnym. Pomysłowe stroje i interesująca scenografia zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze.

   Kolejne spotkanie ze sztuką na „małej scenie” w ramach projektu odbyło się 3 czerwca 2019 roku. Teatrzyk Zielony Melonik tym razem podjął się trudnego zadania wyjaśnienia przedszkolakom przysłowia „Kłamstwo ma krótkie nogi”. Książę – jeden z głównych bohaterów przedstawienia „Krótkie nogi” uległ namowom psotnej małpki Pestki i nie powiedział całej prawdy. Miało to swoje niemiłe konsekwencje. Na szczęście cała historia zakończyła się szczęśliwie. Doskonała gra aktorów wywoływała różne emocje na twarzach dzieci. Ułatwiła zapamiętywanie postaci występujących w przedstawieniu oraz zrozumienie morału, że nie należy kłamać, ponieważ prawda zawsze wychodzi na jaw.

   Zajęcia wpłynęły na rozwijanie wrażliwości najmłodszych odbiorców, poznanie aktorów i wyposażenia przyjezdnego teatrzyku, uwrażliwiły dzieci na znaczenie żywego słowa oraz bogactwo muzyki i dźwięków. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci ma bardzo ważne uzasadnienie w kontekście podniesienie umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych.

   Udział w zajęciach dla uczestników Inicjatywy był całkowicie bezpłatny. Wszelkie wydatki poniesione zostały ze środków realizowanej inicjatywy, która jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Aneta Horzempa

prev next

Zajęcia w zakresie wyrobu naczyń garncarskich

 

Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje inicjatywę lokalną Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych
i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej. W ramach realizowanej Inicjatywy zaplanowano realizacje różnych działań. Jednym z działań była organizacja wyjazdowych zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich.

Zajęcia odbyły się w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem w dniach 15 maja 2019 r. oraz 4 czerwca 2019 r. Program zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich obejmował dwa wyjazdy, podczas których dzieci miały możliwość wyrabiania naczyń z gliny wraz
z wypalaniem a następnie pomalowania i ozdabiania wykonanych naczyń glinianych. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci ma bardzo ważne uzasadnienie w kontekście doskonalenia percepcji dotykowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Udział w zajęciach dla uczestników Inicjatywy był całkowicie bezpłatny. Wszelkie wydatki poniesione zostały ze środków realizowanej inicjatywy, która jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz

 


prev next

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE INICJATYWY LOKALNEJ

pn. KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT

 

 

   Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” zaprasza do udziału w inicjatywie lokalnej pod nazwą Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

   Spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w realizowanej Inicjatywie (w tym również omówienie informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego), odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 9 Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

   Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat realizowanej inicjatywy, przedstawione zostaną również informacje nt. korzyści płynących z udziału w realizowanych działaniach i ukazanie ich wpływu na rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u dzieci niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

   Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

 

 

 

Koordynator Inicjatywy

        Anna BednarzOGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA W INICJATYWIE LOKALNEJ

pn. KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT

 

 

  Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” zaprasza do udziału w inicjatywie lokalnej pod nazwą Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

  Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej.
W ramach realizowanej inicjatywy zaplanowano realizacje następujących działań:

- organizacja występu teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami,

- organizacja wyjazdu integracyjnego dzieci oraz rodziców do Bajkolandii w Bałtowie,

- organizacja wyjazdowych zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich,

- przygotowanie wystawy zdjęć.

  Uczestnikami inicjatywy mogą być osoby niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku 3-7 lat, uczące się w rożnych grupach przedszkolnych a uczestniczące w prowadzonych zajęciach integracyjnych. Uczestnikami inicjatywy mogą być mieszkańcy małych miejscowości z północnych powiatów województwa podkarpackiego, wywodzący się z rodzin o niskim statusie materialnym, które zazwyczaj nie są w stanie zapewnić dzieciom dodatkowych zajęć czy różnych wyjazdów. Działania rekrutacyjne będą ukierunkowane na dzieci o największych dysfunkcjach rozwojowych - analiza orzeczeń lub dokumentów Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Nabór uczestników będzie prowadzony w okresie 24 kwietnia do 7 maja 2019 r.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można pobrać osobiście w biurze projektu lub na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”.

  Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

 

Załączniki do pobrania:

- Regulamin uczestnictwa w Inicjatywie Lokalnej

- Formularz zgłoszeniowy

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz

 INICJATYWA LOKALNA

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

 

         Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” rozpoczyna realizację inicjatywy lokalnej pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

       Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 7 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej.
           W ramach realizowanej inicjatywy zaplanowano realizacje następujących działań:

- organizacja występu teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami,

- organizacja wyjazdu integracyjnego dzieci oraz rodziców do Bajkolandii w Bałtowie,

-  organizacja wyjazdowych zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich,

- przygotowanie wystawy zdjęć.

          Realizacja inicjatywy jest doskonałym sposobem na poprawę rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Zaplanowane działania przyczynią się do sprawienia radości dzieciom poprzez działalność artystyczną i wyjazdy do nowych miejsc oraz wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez aktywny udział we wspólnych zabawach, wyjazdach, spotkaniach. Organizacja tego typu zajęć ma również ważne uzasadnienie w kontekście doskonalenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Inicjatywa będzie realizowana w okresie od 15 kwietnia do 7 lipca 2019 r.

         Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" składa serdeczne podziękowania
Pani Renacie Skibie - Piekarnia Rudnik
oraz
Panu Tomaszowi Wróblowi - Stolarstwo Wólka Tanewska
za pomoc w przygotowaniu paczek mikołajkowych dla naszych podopiecznych.


Informacja!!!

Istnieje możliwość dofinansowania lub sfinansowania szkoleń dla osób, które podpisały umowy wolontariackie

w ramach projektu FIO "Sport dla pokoleń".

Tematyka szkoleń powinna być związana z szeroko pojętym usprawnianiem osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia i realizacja szkoleń do końca grudnia 2018 roku.

Informacje u Prezesa Stowarzyszenia lub u Koordynatora projektu.


Pobyt rehabilitacyjny w Kudowie Zdroju

   W terminie od 19 do 24 sierpnia 2018 roku grupa 24 osób tj. podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem wraz z opiekunami uczestniczyła w pobycie rehabilitacyjnym w Kudowie Zdroju korzystając z różnego rodzaju zabiegów, odwiedzając wiele ciekawych zakątków, spędzając ze sobą miło czas.

   Pobyt rehabilitacyjny w Kudowie Zdroju odbył się dzięki projektowi pn. „Rehabilitacja kluczem do lepszego funkcjonowania młodzieży niepełnosprawnej, podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” i ich rodziców/opiekunów”,który w znacznej części został dofinansowany ze środkówTelewizji Polskiej S.A. w ramach akcji „Reklama Dzieciom 2017”. Inicjatorem i koordynatorem projektu była p. Alicja Bronkiewicz, która przejęła sprawy organizacyjne związane z całym pobytem rehabilitacyjnym przed wyjazdem oraz czuwała nad bezpieczeństwem uczestników i sprawami bieżącymi w jego trakcie. Była to piąta tego typu inicjatywa na przestrzeni 5 lat.

   Kudowa Zdrój to miasteczko malowniczo położone w południowo-zachodnim krańcu naszego kraju. Korzystając z okazji i pogody kuracjusze mieli okazję zwiedzić również okolicę, m.in. Kopalnie Złota w Złotym Stoku, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, w którym odbyły się również warsztaty czerpania papieru, Twierdzę Kłodzką, Ogród Japoński w Jarkowie, Kaplicę Czaszek w Kudowie Zdroju, Zamek Książ w Wałbrzychu oraz Skalne Miasto w Czechach.

   Najważniejszym punktem całego pobytu było korzystanie z różnych zabiegów. Każdemu uczestnikowi przypadało cztery zabiegi dziennie,do których należały m.in.: prądy TENS-a, masaże, inhalacje, kąpiele wodne,solankowe, gazowe z CO2,  lampa SOLUX, siłowni, magnetronic, ultradźwięki, kuracja pitna, gimnastyka, itp. Do dyspozycji kuracjuszy dostępny był również basen i dżakuzi.

   W trakcie pobytu przypadły jednej z naszych uczestniczek urodziny i jednemu uczestnikowi imieniny, dlatego korzystając z okazji zostało przygotowane przyjęcie     z prezentami i słodkościami. Solenizanci byli zaskoczeni i szczęśliwi, że mogli się cieszyć swoim świętem wraz z innymi.

   Pobyt rehabilitacyjny dodatkowo był finansowany ze środków „Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” Poprowadź Mnie przez Świat”, jak również z wkładu własnego uczestników oraz darowizn. Całkowity koszt wyjazdu to 35 834,03 zł.

Bogata baza zabiegowa,piękna i ciekawa okolica sprawiły, że pobyt był udany i w pamięci pozostanie na długo.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z pobytu w Krynicy Zdroju.

Koordynator  

Alicja Bronkiewicz


Turnus Kudowa Zdrój 2018 - fotorelacja

prev next

Zapraszamy do fotorelacji z obozu sportowego w Wilkasach na Mazurach

Dzień 1 - 18.08.2018r.
W dniu dzisiejszym po przyjeździe na miejsce udaliśmy się na krótki spacer do pobliskiego portu. Po kolacji część uczestników wybrała się na siłownię, a pozostali udali się na relaks do basenu i jacuzzi.

Uczestnicy obozu i opiekunowie.

Wyjście do portu.

prev next

Kolacja.

Zajęcia na siłowni i basenie.

prev next

Dzień 2 - 19.08.2018r.

W dzisiejszym dniu, po śniadaniu uczestniczyliśmy we mszy świętej, następnie udaliśmy się na boisko, gdzie trenerzy przygotowali trening. Część grupy udała się na plażę gdzie korzystała z rowerów wodnych i kąpieli. Po obiedzie udaliśmy się autokarem do Giżycka zwiedzać Wieżę Ciśnień, skąd rozciągał się panoramiczny widok na miasto. Następnie udaliśmy się w dwugodzinny rejs po jeziorze Niegocin i Kisajno. Po powrocie do ośrodka udaliśmy się na dyskotekę do pobliskiej tawerny.


prev next
Dzień 3 - 20.08.2018r.
W dniu dzisiejszym, w godzinach przedpołudniowych, wszystkie grupy uczestniczyły w zajęciach sportowych, tj. wycieczkach rowerowych i pieszych. Część uczestników obozu udała się na rowery wodne. Następnie uczestniczyliśmy we wspólnym plażowaniu  i kąpielach. Po obiedzie, udaliśmy się do oddalonego o ponad 40 km grodu Galindów.

prev next

Dzień 4 - 21.08.2018r.

Dzisiaj po śniadaniu, wszystkie grupy udały się na zajęcia sportowe, a były to zajęcia nordic walking i jazda rowerem. Po obiedzie udaliśmy się na zwiedzanie Mazurolandi, tj. Parku Miniatur Zabytków Warmii i Mazur oraz Parku Militarów. Oprócz zabytków w miniaturze mogliśmy tam zobaczyć makietę Wilczego Szańca. Na koniec zorganizowano nam zabawę na strzelnicy i przeciąganie liny. Uczestnicy obozu mogli też do woli korzystać z dmuchanych atrakcji i nie tylko. Wieczorem udaliśmy się na spacer.

prev next
prev next
prev next

Dzień 5 - 22 sierpnia 2018 r.

Dzisiaj, jak co dzień po śniadaniu odbywały się zajęcia sportowe w grupach, zakończone odpoczynkiem na plaży. Po obiedzie udaliśmy się do Giżycka zwiedzać Twierdzę Boyen. Drogę powrotną, około 2 km, pokonaliśmy pieszo. Wieczorem, po kolacji odpoczywaliśmy w basenie.

prev next
Dzień 6 - 23 sierpnia 2018 r.
Ostatni dzień naszego odpoczynku spędziliśmy jak zwykle na zajęciach sportowych przed południem i zwiedzaniu po południu. Tym razem zwiedziliśmy Miasteczko Westernowe w Mrągowie. Szczególnie ciekawe było Muzeum Indian. Następnie udaliśmy się do miasta na spacer promenadą, obejrzeliśmy z zewnątrz Amfiteatr oraz udaliśmy się do słynnego Źródełka Miłości. Po kolacji czekało na nas, przygotowane przez personel hotelowy, pożegnalne ognisko.
prev next
prev next

Dzień 7, -  24 sierpnia 2018 r.

Dzisiaj ostatni dzień naszego obozu. Zjedliśmy obiad w Garwolinie i szczęśliwie wróciliśmy do domu.

prev next

Wycinek regulaminu AKCJI ODLOTTOWA JAZDA!

 

Bierze w niej udział Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, ul. Mickiewicza 38, 37-420 Rudnik nad Sanem z projektem pt.”RUSZ SIĘ NA ZDROWIE"!

 W projekcie planuje się: zakup rowerów dla podopiecznych stowarzyszenia, wyprawę rowerową Wschodnim Szlakiem Green Velo z młodzieżą niepełnosprawną, zajęcia z pływania metodą Halliwick dla niepełnosprawnych oraz zawody biegowe. 

Zachęcamy do kręcenia kilometrów na rowerze na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia  od 01.07.2018r. do 15.09.2018r.!!!!!!!!! 

Jak to zrobić: 

Zapoznaj się z regulaminem!!! 

(część regulaminu!) 

17. Zadaniem każdego z Beneficjentów, zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu będzie zaangażowanie Uczestników do przyłączania się do Konkursu i kręcenia Kilometrów na rowerach, na rzecz danego projektu i celu społecznego. 

18.Każdy z Uczestników Konkursu powinien zarejestrować się na stronie www.endomondo.com lub przez aplikację „Endomondo”. 

19.Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu na stronie internetowej Aplikacji, wybór Nicka oraz hasła. 

20.Uczestnictwo dla Uczestników w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

21.Rejestrując się na stronie Endomondo, Uczestnik wybiera z listy Beneficjentów jednego z nich i na rzecz wskazanego Beneficjenta pokonuje Kilometry na rowerze, gromadząc punkty na koncie Beneficjenta. 

22.Do prawidłowego ukończenia etapu drugiego, pod uwagę będzie brana tylko i wyłącznie jazda na rowerze, zarejestrowana za pośrednictwem Endomondo na terenie RP. Uwzględnione zostaną wszystkie opcje rowerowe, dostępne w Aplikacji Endomondo. 

23.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w tym, w szczególności, w przypadku włączenia aplikacji zliczającej przejechane Kilometry na rowerze i skorzystania z innego niż rower środka lokomocji jak samochód, motor, motorower, samolot, kolej lub inne. 

24.Każdy Uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator, ani Partnerzy Konkursu ani Beneficjent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w

Konkursie. 

25.Organizator Konkursu, Partnerzy Konkursu ani Beneficjent nie zapewniają Uczestnikom ubezpieczenia. 

26. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w danym projekcie (jeżeli Użytkownik opuści rywalizację/drużynę), uzyskane przez niego kilometry rozliczeniowe przepadają i nie będą zaliczone na konto wskazanego Beneficjenta 

27. W trakcie trwania Konkursu jak również po jej zakończeniu Organizator Konkursu nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. 

28.Siedmiu pierwszych Beneficjentów, którzy uzyskają najlepsze wyniki (decyduje liczba przejechanych Kilometrów na rowerze) do dnia 15.09.2018 r. oraz laureaci Nagród Dodatkowych otrzymają nagrody pieniężne w postaci dofinansowania zgłoszonych projektów.  

29. Wyniki drugiego etapu Konkursu oraz lista nagrodzonych zostanie ogłoszona w dniu 18.09.2018 r. na stronie Fundacji LOTTO.

 INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

 pt. „Staże szansą na wymarzoną pracę”,

współfinansowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK

w ramach programu grantowego

„Bank Ambitnej Młodzieży”.

Załączniki :

Informacja o rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Karta oceny formularza rekrutacyjnego  Rudnik nad Sanem, dnia 17 stycznia 2018 r.
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych           

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


Szczegółowe informacje znajdują się w linku:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki :

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OPZ


Zapraszamy na szkolenieMetoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP.

Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.


Informacje o szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy.


  


"Hipoterapia metodą na lepszą sprawność fizyczną"

 

  Grupa Nieformalna „Radość Życia” pod patronatem Stowarzyszenia Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w terminie od września do grudnia 2017 roku, realizowała Inicjatywę pod nazwą „Hipoterapia metodą na lepszą sprawność fizyczną”, która była współfinansowana z projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem Inicjatywy było zwiększenie aktywności ruchowej wśród 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez realizację zajęć z hipoterapii.

  W trakcie trwania Inicjatywy zrealizowano 11 wyjazdów na zajęcia z hipoterapii, które odbywały się w Ośrodku Jeździeckim „Equistro” w Wierzawicach. Zajęcia sprawiały dzieciom ogromną radość, nieocenione są również skutki terapeutyczne hipoterapii. Wszechstronność tej metody polega na równoczesnym oddziaływaniu sensorycznym, ruchowym, psychicznym i społecznym. Dzięki niej kodowany jest w mózgu właściwy wzorzec ruchu, a także normalizowane napięcie mięśniowe, usprawniana równowaga, orientacja w przestrzeni, koordynacja jak również poczucie rytmu, redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych.

  Uczestnicy z wielką ochotą i zaangażowaniem brali udział w zajęciach z hipoterapii, był to dla nich czas ćwiczeń na koniu połączonych z poczuciem relaksu i wspaniałą zabawą.

Koordynator Inicjatywy:
Monika Wicher


    


prev next

wlepkapil20171_1jpg

OGŁOSZENIE O NABORZE DO INICJATYWY LOKALNEJ

„HIPOTERAPIA METODĄ NA LEPSZĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ”

 

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” ogłasza nabór dla uczniów na zajęcia z hipoterapii realizowane w ramach inicjatywy lokalnej „Hipoterapia metodą na lepszą sprawność fizyczną” Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Inicjatywa trwa od 19 września 2017 r. do 10 grudnia 2017 r.

- Uczestnikami Inicjatywy będzie 10 osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, ruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym lub autyzmem;
- w wieku od 4 do 24 la;
- mieszkańcy woj. podkarpackiego. V Piknik Rodzinny "Spełniać Marzenia"


   23 września 2017 roku w Rudniku nad Sanem odbył się V Piknik Rodzinny „Spełniać Marzenia” zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy. Piknik połączony został z Biegiem Integracyjnym na dystansie 2 km oraz z III Biegiem na dystansach 5km i 10 km, w którym nagrodą specjalną był lot balonem. Bieg integracyjny był współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Aktywność i wiedza”. W biegu głównym wzięło udział 110 zawodników całej Polski. W Biegu Integracyjnym wzięła udział liczna grupa osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

   Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje. Centrum wydarzeń stanowiła scena, na której przez kilka godzin trwał program artystyczny przygotowany przez dzieci z SOSW w Rudniku nad Sanem, zespoły z SDK w Stalowej Woli: Młodzieżowy Zespół tańca Współczesnego „Pasja”, zespół taneczny „Perełki”, studio wokalne „Vivo”. Jako gość specjalny na scenie wystąpił "CHÓR LASOWIACY przy MDK w Stalowej Woli" , którego Dyrygentem jest obecnie pan Edward Horoszko. Niewątpliwie atrakcją pikniku był występ zespołu „Etylen”, który zagrał największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej trafiając tym samym w różne gusta publiczności.

   Organizatorzy zapewnili bardzo dużo atrakcji, w tym, zabawy ruchowe, gry zespołowe, sportowe. W konkursach i zabawach uczestniczyły indywidualne osoby jak również całe rodziny, które bardzo chętnie i licznie korzystają z tego rodzaju rekreacji. Na licznie przybyłych gości czekała loteria fantowa, grill, słodkie przekąski  i regionalne potrawy, wystawa prac wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, dla najmłodszych dmuchane zjeżdżalnie, konkursy i zabawy z postaciami z bajek oraz malowanie twarzy.

        Swoją obecnością Piknik zaszczycili m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

   Główną ideą Pikniku jest nie tylko wspólna zabawa, ale rozwijanie aktywności fizycznej, kształtowanie pozytywnych postaw społeczności lokalnej wobec osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na potrzeby i możliwości tej grupy. To również promocja idei wolontariatu wśród społeczeństwa, ukazanie radości, jaką daje pomoc drugiemu człowiekowi.
Patronat honorowy nad Piknikiem objął Starosta Niżański Robert Bednarz.


Obszerna galeria zdjęć z pikniku znajduje się na stronie SOSW Rudnik nad Sanem.

Zapraszamy do oglądania !


http://szkola.soswrudnik.eu/1_357_piknik-rodzinny.html
Zapraszamy do zapisów na nasze biegi:

Bieg integracyjny

Bieg na 5 i 10 km


a3_spelniac_2017jpgBIEG INTEGRACYJNY 


Drodzy biegacze zapoznajcie się z regulaminem biegu integracyjnego, pobierzcie i uzupełnijcie dokumenty potrzebne do udziału w biegu. Dziękujemy!!!

Regulamin biegu integracyjnego

Oświadczenie uczestnika biegu o stanie zdrowia i zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

Oświadczenie uczestnika o niepełnosprawności Bieg na 5 i 10 km

Regulamin biegu 
Zapraszamy na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

"Kształtowanie modelu diagnozy Wczesnego Wspomagania Rozwoju
jako integralnej części procesu rehabilitacyjno-rewalidacyjnego dziecka"Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu pn. „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę”, współfinansowanego z UE w ramach PRO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4, Stowarzyszenie ogłasza nabór do projektu nauczycieli praktycznej nauki zawodu – kucharz, posiadających wyższe wykształcenie i uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (oligofrenopedagogika) oraz minimum 2 letnie doświadczenie na danym stanowisku. Osoba ta poprowadzi 80-cio godzinny Kurs gotowania dla 10 niepełnosprawnych uczestników projektu. Zajęcia te, łącznie 20 spotkań po 4 godziny dydaktyczne, odbywać się będą 1 raz w tygodniu w okresie od stycznia do końca czerwca 2017r.,  w pracowni gospodarstwa domowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Mickiewicza 38, 37-420 Rudnik nad Sanem.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie pisemnego podania do Prezesa Stowarzyszenia, poniedziałku, tj. 9 stycznia 2017r. do godziny 15.00, z podaniem ceny za godzinę brutto.

INFORMACJA !!! 

Projekt partnerski pt. " Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę "

Informacje dostępne są w poniższych załącznikach.

Informacja o projekcie

regulamin

oświadczenie 

formularz rekrutacyjny

karta formularza rekrutacyjnegoINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - TRANSPORT OSÓB - załącznik


Informacja z otwarcia ofert


Rudnik nad Sanem 06.12.2016r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: Świadczenie usługi przewozu osób będących uczestnikami  projektu ,,Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem zgodnie z art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn .zm.)

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Wójcik Damian Zakład Usługowy

ul. Tysiąclecia 41
37-420 Rudnik nad Sanem
woj. podkarpackie

Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą podpisze umowę na realizację zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu.  

Prezes Stowarzyszenia 

Agnieszka Dreksa


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: Zakupu, dostawy i montażu wyposażenia sali doświadczania świata do projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem, zgodnie z art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn .zm.)

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

INBAR, Firma Handlowo-Usługowa Irena Bartołd

83-000 Pruszcz Gdański,

ul. Słowackiego 29/1,

Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą podpisze umowę na realizację zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu.  

Prezes Stowarzyszenia 

Agnieszka DreksaZAPYTANIE OFERTOWE - zakup, dostawa i montaż wyposażenia SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA w ramach projektu "Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków" - w załączniku.


Zapytanie ofertoweINFORMACJA

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem projektu partnerskiego pt. „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”, współfinansowanego przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.1, Prezes Stowarzyszenia ogłasza rekrutację do projektu 9 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w tutejszej Placówce oraz 9 rodziców.

Rekrutacja trwa od 02. XI. 2016r. do 04.XI. 2016r. do godz. 13.00.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w biurze lub na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.poprowadzmnieprzezswiat.eu .

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data i godzina dostarczenia) do biura stowarzyszenia.

O wynikach rekrutacji uczestnicy projektu zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 05.XI.2016r.  Ogłoszenie

Nauczyciele i pomoce nauczyciela, pracownicy SOSW w Rudniku nad Sanem, wyrażający gotowość i zgodę do pracy w projekcie pt. „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”, współfinansowanym przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.1, na wymienionych niżej stanowiskach, proszeni są o złożenie pisemnej informacji, w tym zakresie do Dyrektora SOSW do środy, tj. 2 listopada 2016r.  do godziny 13.30.

Stanowisko

Ilość godzin

Stopień awansu

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

391

mianowany

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

391

kontraktowy

Specjalista rozwoju mowy

391

kontraktowy

Specjalista zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

391

kontraktowy

Specjalista od gimnastyki korekcyjnej

220

kontraktowy

Oligofrenopedagog (prowadzenie zajęć z Weroniki Sherborne na grupie wsparcia)

48

mianowany

Specjalista od Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (prowadzenie zajęć z Weroniki Sherborne na grupie wsparcia)

48

dyplomowany

Psycholog (prowadzenie zajęć z rodzicami na grupie wsparcia)

24

Kontraktowy

Oligofrenopedagog (opieka podczas zajęć z hipoterapii)

210

dyplomowany

Oligofrenopedagog (opieka podczas zajęć z hipoterapii)

210

mianowany

Pomoc 1 (opieka podczas wydłużenia czasu pracy przedszkola)

391

-

Pomoc 2 (opieka podczas wydłużenia czasu pracy przedszkola)

391

-

Pomoc 3 (odwóz dzieci do domu po zajęciach)

346

-

Pomoc 4 (odwóz dzieci do domu po zajęciach)

346

-


Rudnik nad Sanem, dnia 26 października 2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, ul. Mickiewicza 38, 37- 420 Rudnik nad Sanem.

2.Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

3.Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora projektu„ Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”, realizowanego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX RPO WP na lata 2014-2020

W szczególności Koordynator projektu jest zobowiązany do:

1)Zarządzanie projektem i personelem projektu,

2)Kontakty z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,

3)Nadzór nad promocją, informacją, naborem i rekrutacją,

4)Realizacja zadań merytorycznych projektu,

5)Monitorowanie i ewaluacja poszczególnych działań,

6)Nadzór nad dokumentacją projektu i jej archiwizacją,

7)Nadzór nad wykonaniem harmonogramu,

8)Kontakty z uczestnikami projektu,

9)Inne prace koordynujące, niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu.

Wartość projektu:

- według budżetu projektu wynosi brutto: 449 523,52 zł.

4.Wymagania stawiane wykonawcy:

1)Wykształcenie wyższe magisterskie potwierdzone dyplomem (preferowane pedagogiczne) weryfikowane na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,

2)Doświadczenie w koordynowaniu minimum 2 projektami „miękkimi” dofinansowanymi ze środków unijnych na podobnym stanowisku weryfikowane na podstawie CV lub listu referencyjnego,

3)Wiedza z zakresu realizacji projektów, w szczególności „miękkich”, współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach RPO, poparta licznymi szkoleniami weryfikowana na podstawie dyplomów ukończenia szkoleń/kursów.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które spełniają ww. wymagania określone w niniejszym punkcie.

5.Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do przewidywanego terminu zakończenia (tj. 31. grudnia 2017r.) i rozliczenia projektu z WUP (około 30 dni od zakończenia realizacji projektu).

2) Zadania projektowe realizowane będą przez Wykonawcę – od 01.11.2016r.do dnia 31 grudnia  2017 r.,w wymiarze miesięcznym około 50 godzin.

3) Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi pełnić obowiązki Koordynatora w miejscu realizacji projektu, tj. w Rudniku nad Sanem, pozostawać do dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia.

4) Kryterium wyboru oferty jest:

- cena za całość zamówienia - 60 %,

- doświadczenie w realizacji min. 2 projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS, na opisanym stanowisku - 20 %,

- szkolenia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach RPO na lata 2014-2020 i/lub 2007-2014-  20%.

6. Ofertę należy:

- złożyć w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie prze Świat” w Rudniku nad Sanem w terminie do dnia 31 października 2016 r. do godz. 1000 na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia oraz opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na pełnienie funkcji Koordynatora projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”.

1) Otwarcie ofert nastąpi w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie prze Świat” w Rudniku nad Sanem w terminie 31 października 2016 r. o godz. 1030

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Prezes Stowarzyszenia

 na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

                                                                                              „Poprowadź Mnie przez Świat”

                                                                                                        w Rudniku nad Sanem

                                                                                                                    Agnieszka Dreksa


Rudnik nad Sanem 31.10.2016r


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: Pełnienia funkcji Koordynatora ds. projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem.

zgodnie z art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn .zm.)

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Panią Beatę Katarzynę Drzymałę

zam. Nowosielec 74 b

37-400 Nisko

Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą podpisze umowę na realizację zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu.  

Prezes Stowarzyszenia 

Agnieszka Dreksa


Rudnik nad Sanem, dnia 26 października 2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, ul. Mickiewicza 38, 37- 420 Rudnik nad Sanem.

2.Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

3.Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”, realizowanego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX RPO WP na lata 2014-2020

 

W szczególności Specjalista ds. rozliczeń projektu jest zobowiązany do:

1)Obsługi finansowej projektuj,

2)Nadzoru nad przepływem środkówpieniężnach,

3)Bieżącej kontroli wydatków, ich prawidłowości i terminowości,

4)Analizy dokumentacji finansowej i sporządzania wniosków o płatność,

5)Sprawozdawczości zewnętrznej w systemie SL2014

6)Kontakty z personelem projektu,

7)Inne prace, niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu.

Wartość projektu:

- według budżetu projektu wynosi brutto: 449 523,52 zł.

4.Wymagania stawiane wykonawcy:

1)Wykształcenie minimum średnie weryfikowane na podstawie dyplomu ukończenia liceum,

2)Doświadczenie zawodowe, praca w podobnym charakterze w minimum 2 projektach „miękkich”, dofinansowanych ze środków unijnych weryfikowane na podstawie CV lub listu referencyjnego,

3)Wiedza z zakresu realizacji projektów, w szczególności „miękkich”, współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach RPO, poparta licznymi szkoleniami weryfikowana na podstawie dyplomów ukończenia szkoleń/kursów.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które spełniają ww. wymagania określone w niniejszym punkcie.

5.Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do przewidywanego terminu zakończenia (tj. 31. grudnia 2017r.) i rozliczenia projektu z WUP (około 30 dni od zakończenia realizacji projektu).

2) Zadania projektowe realizowane będą przez Wykonawcę – od 01.11.2016r.do dnia 31 grudnia  2017 r., w wymiarze około 20 godzin miesięcznie.

3) Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi pełnić obowiązki Specjalisty ds. rozliczeń w miejscu realizacji projektu, tj. w Rudniku nad Sanem, pozostawać do dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia.

4) Kryterium wyboru oferty jest:

- cena za całość zamówienia - 60 %,

- doświadczenie w realizacji min. 2 projektów współfinansowanych z UE w ramach RPO, na opisanym stanowisku - 20 %,

- szkolenia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach RPO na lata 2014-2020 i/lub 2007-2014-  20%

6. Ofertę należy:

- złożyć w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie prze Świat” w Rudniku nad Sanem w terminie do dnia 31 października 2016 r. do godz. 1000 na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia oraz opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”

1) Otwarcie ofert nastąpi w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie prze Świat” w Rudniku nad Sanem w terminie 31 października 2016 r. o godz. 1030

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Prezes Stowarzyszenia

 na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

                                                                                              „Poprowadź Mnie przez Świat”

                                                                                                        w Rudniku nad Sanem

                                                                                                                    Agnieszka DreksaRudnik nad Sanem 31.10.2016r


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: Pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem.

Zamawiający informuje, ze postępowanie zostało unieważnione w związku z brakiem ofert.


Prezes Stowarzyszenia

Agnieszka DreksaRudnik nad Sanem, dnia 26 października 2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

               na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, ul. Mickiewicza 38, 37- 420 Rudnik nad Sanem.

2.Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

3.Przedmiot zamówienia:


 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitorowania i ewaluacji projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”, realizowanego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX RPO WP na lata 2014-2020


W szczególności Specjalista ds. monitorowania i ewaluacji projektu jest zobowiązany do:

1)Opracowanie narzędzi monitorujących i ewaluacyjnych dostosowanych do grupy docelowej,

2)Prowadzenie bieżącego monitoringu,

3)Sprawozdawczość zewnętrzna w systemie SL2014

4)Prowadzenie ewaluacji, opracowanie informacji przedstawiających osiągnięte rezultaty,

5)Nadzór na wykonaniem harmonogramu,

6)Kontakty z uczestnikami projektu,

7)Inne prace monitorujące i ewaluacyjne, niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu.

Wartość projektu:

- według budżetu projektu wynosi brutto: 449 523,52 zł.

4.Wymagania stawiane wykonawcy:

1)Wykształcenie wyższe magisterskie potwierdzone dyplomem weryfikowane na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,

2)Doświadczenie w monitoringu i ewaluacji minimum 2 projektów „miękkich”, dofinansowanych ze środków unijnych na podobnym stanowisku weryfikowane na podstawie CV lub listu referencyjnego,

3)Wiedza z zakresu realizacji projektów, w szczególności „miękkich”, współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach RPO, poparta licznymi szkoleniami weryfikowana na podstawie dyplomów ukończenia szkoleń/kursów.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które spełniają ww. wymagania określone w niniejszym punkcie.

5.Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do przewidywanego terminu zakończenia (tj. 31. grudnia 2017r.) i rozliczenia projektu z WUP (około 30 dni od zakończenia realizacji projektu).

2) Zadania projektowe realizowane będą przez Wykonawcę – od 01.11.2016r.do dnia 31 grudnia  2017 r., w wymiarze około 40 godzin miesięcznie.

3) Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi pełnić obowiązki Specjalisty ds. monitorowania i ewaluacji w miejscu realizacji projektu, tj. w Rudniku nad Sanem, pozostawać do dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia.

4) Kryterium wyboru oferty jest:

- cena za całość zamówienia - 60 %,

- doświadczenie w realizacji min. 2 projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS, na opisanym stanowisku - 20 %,

- szkolenia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach RPO na lata 2014-2020 i/lub 2007-2014-  20%

6. Ofertę należy:

- złożyć w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie prze Świat” w Rudniku nad Sanem w terminie do dnia 31 października 2016 r. do godz. 1000 na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia oraz opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitorowania i ewaluacji projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”

1) Otwarcie ofert nastąpi w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie prze Świat” w Rudniku nad Sanem w terminie 31 października 2016 r. o godz. 1030

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Prezes Stowarzyszenia

 na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

                                                                                              „Poprowadź Mnie przez Świat”

                                                                                                        w Rudniku nad Sanem

                                                                                                                    Agnieszka Dreksa

 


Rudnik nad Sanem 31.10.2016r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


dotyczy: Pełnienia funkcji Specjalisty ds. monitorowania i ewaluacji projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem.

 

zgodnie z art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz.2164 z późn .zm.)

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

Panią Alicję Bronkiewicz

Ul. Głowackiego 11

37-410 Ulanów

Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą podpisze umowę na realizację zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu.                                               

Prezes Stowarzyszenia

Agnieszka Dreksa


Rudnik nad Sanem, dnia 31 października 2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm )

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, ul. Mickiewicza 38, 37- 420 Rudnik nad Sanem.

2.Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

3.Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób będących uczestnikami  projektu ,,Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 • 1)Przewoźnik zobowiązany będzie odwozić uczestników projektu (razem 9 uczestników, 2 pomoce nauczyciela) do domu po zakończonych zajęciach, od poniedziałku do środy w godzinach 15-17.00, w piątek w godzinach 14-16.00 na 2 trasach po około 55 i 65 km; łącznie nie więcej niż 20 760km w czasie trwania projektu.
 • 2)Dowóz (razem 9 uczestników, 2 nauczycieli-opiekunów)  na hipoterapię i odwóz uczestników do domu po zakończonych zajęciach, 1 x w tygodniu (czwartek) po ok. 140km, łącznie nie więcej niż 5880km w czasie trwania projektu.
 • 3)Wyjazdy socjoterapeutyczne dla max 21 osób do: Stalowej Woli, Jarocina i Pacanowa, w soboty lub dni wolne od nauki szkolnej, w 2017r., łącznie nie więcej niż 345km w czasie trwania projektu, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

CPV 60.17.00.00-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z
      kierowcą.

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- posiadanie potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia,
- dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do przewozów autokarowych,
-    zapewnienie pojazdu spełniającego wymogi bezpieczeństwa i higieny dla podróżnych.

Pojazd ma posiadać aktualne badania techniczne oraz wymagane prawem ubezpieczenia, być w pełni sprawny do wykonania przewozu osób, w tym niepełnosprawnych posiadać sprawną z klimatyzację. Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podać cenę brutto za 1 km. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Składający ofertę posiada:
­- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
­- doświadczenie w przewozach osób, w tym niepełnosprawnych,
­- zdolności finansowe oraz techniczne do wykonania usługi.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • 6.Osoby upoważnione do kontaktu:
 •  

Agnieszka Dreksa,  tel. 509980824 / poprowadzmnieprzezswiat@republika.pl

 •  

 

 • 7.Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
 •  
 • 1)Termin wykonania zamówienia: od 07.11.2016 r. do 31.12.2017 r.
 • 2)Przewozy realizowane będą przez Wykonawcę – od 7 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., w wymiarze około 2480 km/ średniomiesięcznie.
 • 3)Kryterium wyboru oferty jest:
 • - cena za całość zamówienia - 60 %,
 • - doświadczenie związane z przewozem osób, w tym niepełnosprawnych- 20 %,
 • - dysponowanie odpowiednią ilością środków transportu ( tj. 2 busy min 8 osobowe – max 21 osobowe)-  20%.
 •  

8. Ofertę należy:

- przygotować w języku polskim i złożyć w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie prze Świat” w Rudniku nad Sanem, w terminie do dnia 4 listopada 2016 r., do godz. 1100  na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dokumenty należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i opatrzeć napisem: Oferta na świadczenie usługi przewozu osób w ramach projektu „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”.

9. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie prze Świat” w Rudniku nad Sanem dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 1130

 

10.  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Prezes Stowarzyszenia

 na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

                                                                                              „Poprowadź Mnie przez Świat”

                                                                                                        w Rudniku nad Sanem

                                                                                                                    Agnieszka DreksaRudnik nad Sanem 04.11.2016r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: Świadczenie usługi przewozu osób będących uczestnikami  projektu ,,Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem.

zgodnie z art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn .zm.)

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Wójcik Damian Zakład Usługowy

ul. Tysiąclecia 41
37-420 Rudnik nad Sanem
woj. podkarpackie

Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą podpisze umowę na realizację zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu.  

Prezes Stowarzyszenia 

Agnieszka Dreksa

UWAGA!

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie oferty do 24 maja 2016 r. do godz.12.00. Oferty prosimy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wybranym kandydatom w dniu 25 maja 2016 roku.

 

W związku z realizacją niniejszego projekty "Aktywni niepełnosprawni - integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową, kulturową i turystyczną" zapraszamy nauczycieli, wychowawców, oligofrenopedagogów do zgłaszania się do pracy w charakterze opiekunów osób niepełnosprawnych podczas zajęć w projekcie tj.

-wyjazdy "Szlakiem Zamków i Pałaców Podkarpacia";

- wyjazd integracyjny do Zakopanego.

Ponadto poszukujemy wolontariuszy do pracy w charakterze opiekuna podczas wyjazdów dzieci i młodzieży do teatru.

Szczegółowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Dreksa 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji

Karta formularza rekrutacyjnego

 Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja Halliwick

Oświadczenie o projektach

Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej

Wskazania KZE


Informacja!

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie wszystkich członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" 27 marca 2015 r o godz. 13.00 (aula), dotyczącego sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz udzielenia absolutoruim Zarządowi Stowarzyszenia, a także o przekazeniu informacji o zrealizowanych zadaniach.

Z poważaniem prezes Stowarzyszenia

Agnieszka Dreksa

 

looooogopng