Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat"


OGŁOSZENIE

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. "Powiat Niżański - tu jest pięknie...". Chcemy poprzez nasze działania poznawać i promować ciekawe zakątki w Powiecie Niżańskim, a wszystko to powiązać z turystyką rowerową. Konkurs trwa od 10 czerwca do 20 września 2024 r. Zapewniamy bardzo atrakcyjne nagrody. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w regulaminie konkursu, który skierowany jest do mieszkańców naszego powiatu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Ty mnie tam rowerze nieś - Powiat Niżański."
Informacje w linku poniżej.

prev next

OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy rekrutację uczestników i opiekunów osób niepełnosprawnych do zadania "Prowadzenie opieki wytchnieniowej dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów – 2024 r.”. Zadanie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Rekrutacja potrwa od 1 do 14 maja 2024 r. Więcej informacji i formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładkach poniżej.


Dla rodziców /prawnych opiekunów


OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy rekrutację uczestników i opiekunów osób niepełnosprawnych do zadania "Prowadzenie opieki wytchnieniowej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego – 2024 r.”. Zadanie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Rekrutacja potrwa od 15 do 25 kwietnia 2024 r. Więcej informacji i formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładkach poniżej.


Dla rodziców /prawnych opiekunów


                                                                                         OGŁOSZENIE

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w treningach mieszkalnictwa realizowanych w ramach projektu pn. "Prowadzenie mieszkań treningowych chronionych w 2024 r.", dofinansowanych ze środków PFRON. Startujemy 8 kwietnia 2024 r. Regulamin rekrutacji do projektu i formularze rekrutacyjne dostępne są poniżej.


                                                                                      OGŁOSZENIE


Zachęcamy do aplikowania na stanowisko trenera osób niepełnosprawnych w projekcie pn. "Prowadzenie mieszkań treningowych chronionych w 2024 r." dofinansowanego ze środków PFRON. Rekrutacja trwa od 26 marca do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00. Więcej informacji w ogłoszeniu.


OGŁOSZENIE

 

Grupa nieformalna "Aktywni razem" pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

"Poprowadź Mnie przez Świat" rozpoczęła realizację projektu pt: „Warzywne HOCKI-KLOCKI”.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie dnia upowszechniania wiedzy o zdrowym odżywianiu i innych działaniach prozdrowotnych.
Prowadzimy nabór dzieci na warsztaty z papieroplastyki oraz do przygotowania teatrzyku.
Rekrutacja trwa od 05.09-08.09. 2023 r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem.
Koordynator inicjatywy: Aneta Jakubowska
Biuro inicjatywy : Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, ul. Mickiewicza 38,
37-420 Rudnik nad Sanem (pok. Nr. 9).
 

Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”


OGŁOSZENIE

 

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Na miejsca, uśmiech, start!”.
Inicjatywa została dofinansowana ze środków Powiatu Niżańskiego.
Rekrutacja trwa od 6 do 16 września 2023 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Działanie 1_ Udział w integracyjnym wyścigu na zaplanowanej trasie o długości 2 km w bliskiej
okolicy SOSW w Rudniku nad Sanem – 5 października 2023 r.
Działanie 2_Udział w rajdzie rowerowym na trasie  SOSW Rudnik nad Sanem – Zalew na Podwolinie – SOSW Rudnik nad Sanem – 22 września 2023 r.
Działanie 3_ Nordic Walking
Pierwsza trasa przebiegająca po leśnych ścieżkach w Gminie Rudnik nad Sanem – 27 października 2023 r.
Druga trasa przebiegająca po leśnych ścieżkach w Gminie Ulanów – 10 listopada 2023 r.

Więcej informacji udziela koordynator projektu Aneta Jakubowska.
Regulamin i niezbędne formularze dostępne poniżej. 




Zaproszenie do składania ofert

pn: „Organizacja infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej przy obiektach Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy w Ulanowie”

Więcej informacji i potrzebna dokumentacja do pobrania poniżej.



OGŁOSZENIE

  Rozpoczynamy rekrutację
                              „Obozowe wyzwania - trzymaj formę ponad normę.” 

do programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rekrutacja trwa od 13 do 21 czerwca 2023 r. do godziny 15:00.

Regulamin rekrutacji i stosowne formularze do pobrania poniżej.
Więcej informacji udzieli koordynator programu: Tomasz Zieliński

 

OGŁOSZENIE

Grupa nieformalna "Aktywni" rozpoczyna rekrutację do inicjatywy

ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY!"
Więcej informacji i formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładkach poniżej.

 

Ogłoszenie

Rozpoczynamy rekrutację uczestników i opiekunów osób niepełnosprawnych do zadania publicznego "Prowadzenie mieszkań treningowych chronionych w 2023 r." dla pełnoletnich, niepełnosprawnych uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie. Rekrutacja trwa od 24.04.2023 r. do 26.04.2023 r. Więcej informacji i formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładkach poniżej.


 

OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy rekrutację uczestników i opiekunów osób niepełnosprawnych do zadania "Prowadzenie opieki wytchnieniowej
w formie pobytu dziennego"
w 2023 r. Zadanie obejmuje osoby niepełnosprawne, mieszkańców Powiatu Niżańskiego.
Rekrutacja potrwa do 10 kwietnia 2023 r. Więcej informacji i formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładkach poniżej. 


Dla rodziców/prawnych opiekunów

 

OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy rekrutację uczestników i opiekunów osób niepełnosprawnych do zadania "Prowadzenie opieki wytchnieniowej
w formie pobytu dziennego"
w 2023 r. Zadanie obejmuje osoby niepełnosprawne, mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów.
Rekrutacja potrwa do 23 marca 2023 r. 
Więcej informacji i formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładkach poniżej. 


Dla rodziców/prawnych opiekunów


OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Zajęcia sekcji pływackiej – ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!”- III edycja.  Rekrutacja do projektu trwa od 13 do 20 marca 2023 r. Projekt jest współfinansowany z Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt dedykowany jest dla 30 osób niepełnosprawnych w wieku od 4 do 24 lat. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie projektu i Karcie oceny formularza rekrutacyjnego - do pobrania w zakładkach poniżej.

 
 

Dnia 22 września 2022r. na obiekcie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie odbył się Piknik integracyjny „Podarujmy Dzieciom Uśmiech”.
Inicjatywa została zrealizowana przez grupę nieformalną "Razem możemy więcej" pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat”. Atrakcje, które towarzyszyły imprezie to m.in. urządzenia dmuchane, gry, zabawy
i konkursy przygotowane przez animatorki, porady Specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w składzie: logopeda, psycholog i fizjoterapeuta. Ponadto odbył się finał rozgrywek sportowych z nagrodami w konkurencjach biegowych, skocznych
i rzutnych.

Poczęstunek dla uczestników pikniku został przygotowany przez rodziców i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Udział w zabawach i konkurencjach sportowych zaktywizował społeczność szkolną a integracyjny aspekt pikniku był okazją do wspólnego spędzenia wolnego czasu.
Inicjatywa została realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”


 

 

OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy rekrutację do inicjatywy pn."Żyjmy zdrowiej!" realizowanej przez grupę nieformalną "Rukolanki". Rekrutacja trwa od 5 do 11 sierpnia 2022 r. Zapraszamy 20 członków stowarzyszenia do bezpłatnego udziału w inicjatywie.

 
 

 

OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy rekrutację do projektu
„Obozowe wyzwania - pływaj i zdrowie zdobywaj!” II edycja,

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


Rekrutacja trwa od 10 do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji udziela koordynator projektu: Tomasz Zieliński tel. 888 056 303

Regulamin rekrutacji i stosowne formularze do pobrania poniżej.

 

1. O czym jest projekt ?

Głównym zadaniem projektu jest zwiększenie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez organizację
10 - dniowego obozu sportowego w Janowie Lubelskim, który umożliwi stworzenie atrakcyjnej oferty różnorodnych zajęć sportowych.

2. Czas trwania i miejsce obozu sportowego.

Obóz sportowy rozpoczyna się 22 sierpnia 2022 r. i potrwa do 31 sierpnia 2022 r.

Miejscem zakwaterowania będzie Hotel Królewski w Janowie Lubelskim.

3. Uczestnicy.

W projekcie weźmie udział 33 osoby, w tym min. 30 uczestników będą to podopieczni Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat", uczniowie SOSW w Rudniku nad Sanem, osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w wieku od 10 do 24 lat.


Uczestnicy projektu zobowiązani są do odpłatność za udział w obozie (wkład własny)
– po 200 złotych

W projekcie wezmą udział dzieci członków stowarzyszenia. Kto nie jest zapisany może wypełnić deklarację członkowską.
Opłata członkowska na rok wynosi 50zł.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Od 1 do 9 czerwca 2022 r. trwa rekrutacja do projektu "Niżański rodzinny rajd rowerowy" dofinansowanego ze środków Powiatu Niżańskiego. Rajd rowerowy na trasie Rudnik nad Sanem - Podwolina - Rudnik nad Sanem odbędzie się w dniu 17 czerwca 2022 r., a zadania poprzedzające od 13 czerwca. Do zadania zapraszamy 20 osób niepełnosprawnych, 10 rodziców i 6 wolontariuszy.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji. Więcej informacji udziela koordynator proj. Beata Drzymała.

 

 

OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy rekrutację uczestników i opiekunów osób niepełnosprawnych do zadania "Prowadzenie opieki wytchnieniowej      w formie pobytu dziennego dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego w 2022 roku”. Zadanie obejmuje osoby niepełnosprawne, mieszkańców Powiatu Niżańskiego.
Rekrutacja potrwa do 8 kwietnia 2022 r. Więcej informacji i formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładkach poniżej.



Dla rodziców/prawnych opiekunów


 
OGŁOSZENIE
Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Zajęcia sekcji pływackiej – ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!”- II edycja, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI.
Projekt dotyczy zajęć z pływania organizowanych na basenie w Sokołowie Małopolskim dla 30 osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie projektu i Karcie oceny formularza rekrutacyjnego - do pobrania w zakładkach poniżej.
Zapraszamy też do kontaktu z koordynatorem proj. Beatą Drzymała.
Rekrutacja trwa od 15 do 21 marca 2022 r. do godz. 15.00.

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Zakrętuś”

realizowanego w ramach projektu „Z ekologią za pan brat”  z Programu Działaj Lokalnie 2021 PAFW,
ARF w Polsce i FFL SMK.

 

Cele konkursu:

- propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez zachęcenie do selektywnej gospodarki odpadami – zbierania nakrętek po napojach;

- stworzenie szkolnej maskotki, która będzie towarzyszyła uczniom  i przypominała im o konieczności segregacji odpadów;

- promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami;

- zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.

Ponadto:

- rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej;

- kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.

 

Adresaci konkursu:

Szkole oddziały klasowe zgłoszone przez wychowawców lub nauczycieli plastyki/kreatywności, uczestnicy projektu pn. „Z ekologią za pan brat”.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem zgłoszonych zespołów będzie stworzenie projektu szkolnej maskotki propagującej segregację odpadów, tj. „Zakrętusia”. Projekt musi być stworzony z materiałów podlegających recyclingowi (butelki, kartony, resztki materiałów itp.) oraz powinien być wykonany w formie przestrzennej. Projektowane „stworki” powinny mieć przewidziany pojemnik na zbieranie nakrętek, ponieważ te prototypy zostaną z uczniami w klasach i będą miejscem klasowej zbiórki nakrętek. Zwycięski projekt zostanie uszyty w formie maskotki i będzie zdobił szkolne korytarze. Będzie to szkolna maskotka proekologiczna.

Zasady konkursu:

1.     Zespoły klasowe chcące wziąć udział w konkursie należy zgłosić do 18 września 2021r. do koordynatora konkursu - mgr Anny Zając

2.     Projekty maskotek powinny być wykonane indywidualnie przez poszczególne klasy na zajęciach lekcyjnych.

3.     Każda grupa zgłoszona do konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie.

4.     Stworzone „Zakrętusie” należy dostarczyć na aulę SOSW najpóźniej w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 28 września 2021r. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą głosowania tajnego przeprowadzonego pośród uczestników projektu „Z ekologią za pan brat”.

Nagrody:

1.     Zwycięski projekt zostanie uszyty w formie maskotki najpóźniej do 29 października 2021 r.

2.     Klasa, której maskotka zwycięży, zostanie przyznana nagroda rzeczowa.

 

Do prac należy dołączyć:

- nazwę klasy/grupy wykonującej projekt,

- imiona i nazwiska oraz wiek autorów,

- nazwisko opiekuna grupy.

 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy  z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora.

 

Koordynator konkursu:

Anna Zając



Podczas uroczystości Inauguracji Nowego Roku Szkolnego przedstawiliśmy Społeczności Szkolnej efekty realizacji projektu "Komu w drogę - temu rower!" w postaci prezentacji multimedialnej i wystawy zdjęć. Zapraszamy do obejrzenia. Link poniżej...

 

 

OGŁOSZENIE

Do 30 lipca br. trwa rekrutacja do projektu pn. "Z ekologią za pan brat!" realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie 2021, PAFW, ARF w Polsce i FFL SMK. W projekcie przewidziano zajęcia i konkursy o charakterze ekologicznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat. Projekt trwa od 1 lipca do 31 października 2021 r. Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej.

 
 

 

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Obozowe wyzwania - pływaj i zdrowie zdobywaj”.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” Regulamin rekrutacji i stosowne formularze do pobrania poniżej.


Regulamin określający zasady naboru uczestników

„Obozowe wyzwania - pływaj i zdrowie zdobywaj”

 „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

realizowany przez

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Poprowadź Mnie przez Świat”

 

 

1. O czym jest projekt ?

Głównym zadaniem projektu jest zwiększenie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez organizację 10 - dniowego obozu sportowego w Janowie Lubelskim, który umożliwi stworzenie atrakcyjnej oferty różnorodnych zajęć sportowych.

2. Czas trwania i miejsce obozu sportowego.

Obóz sportowy rozpoczyna się 16 sierpnia 2021r. i potrwa do 25 sierpnia 2021r.


Miejscem zakwaterowania będzie Ośrodek „EMES” w Janowie Lubelskim.

3. Uczestnicy.

W projekcie weźmie udział 42 osoby, w tym 33 uczestników będą to podopieczni Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat", uczniowie SOSW w Rudniku nad Sanem, osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w wieku od 10 do 24 lat.

Uczestnicy projektu zobowiązani są do odpłatność za udział w obozie (wkład własny)

– po 100 złotych

W projekcie wezmą udział dzieci członków stowarzyszenia. Kto nie jest zapisany może wypełnić deklarację członkowską. Opłata członkowska na rok wynosi 50zł.



4. Plan zajęć programowych.

1. Zajęcia na basenie - treningi pływackie

- 10 zajęć po 2 godziny dla każdej grupy (2 godziny dziennie na basenie)

Miejsce zajęć: Kryta Pływalnia „Otylia”, ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski

2 Zajęcia na rowerach - trasy rowerowe dla każdej grupy – Lasy Janowskie

Miejsce zajęć:

- 1 trasa ok. 30 km: Leśna trasa rowerowa Janów Lubelski – Uroczysko Kruczek - Rezerwat przyrody Szklarnia - Janów Lubelski Zoom Natury

- 2 trasa ok. 36 km: Janów Lubelski - Porytowe Wzgórze – Janów Lubelski

3. Zajęcia Nordic Walking 2 x dla każdej grupy  

Miejsce zajęć:

- 1 trasa ok. 10 km - Ścieżka w

Parku Krajobrazowym - Lasy Janowskie

- 2 trasa ok. 10 km -

Lasy Janowskie – Skansen Kolei leśnej w Janowie Lubelskim

4. Zajęcia ruchowe kształtujące zdolności motoryczne - 2 x dla każdej grupy  

Miejsce zajęć:

Park Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim

- zajęcia rozwijające zdolności motoryki dużej

wpływające pozytywnie na rozwój koordynacji ruchowej, tory przeszkód, zajęcia na siłowni terenowej, biegi, skoki, rzuty

5. Zajęcia ruchowe w parku linowym - 1 x dla każdej grupy  

Miejsce zajęć:

Park linowy w Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim.

Więcej informacji udziela koordynator projektu: Tomasz Zieliński tel. 888 056 303


 

Zajęcia sekcji pływackiej – ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!

 
 

 
prev next

„Jazda konna z elementami hipoterapii III edycja”

 

Zakończyły się zajęcia w ramach projektu pn. „Jazda konna z elementami hipoterapii III edycja”, które był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem. W projekcie wzięło udział 20 uczestników z powiatu niżańskiego, którymi były dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat ucząca się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Na każdego uczestnika przypadało 10 zajęć z elementami hipoterapii zrealizowanych w okresie 3 miesięcy w Ośrodku Jeździeckim i Hipoterapii „Equistro” w Wierzawicach. Realizacja zajęć przyczyniła się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności, rozładowania napięcia nerwowego, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a co za tym idzie przyczyniła się do zminimalizowania czasu spędzanego przez dzieci i młodzież przed komputerem, tabletem, telefonem czy przed telewizorem.

Miłą pamiątką i wspomnieniem przeżytych chwil stał się wydany kalendarz na 2021 rok z wizerunkiem uczestników projektu.

Pomysł organizacji tego typu zajęć zrodził się z inicjatywy rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy widząc korzyści płynące z takiej formy rehabilitacji, niejednokrotnie zgłaszali taką potrzebę, wykazując chęć wzięcia udziału w takiej inicjatywie w przyszłości.

Koszt całkowity projektu stanowił 23 198,00 zł, które zostały opłacone z wkładu własnego rodziców w kwocie 8 779,20 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w kwocie 500,00 zł oraz dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 918,80 zł.

Koordynatorem działań była pani Alicja Bronkiewicz.


 
prev next

W okresie od 14 sierpnia do 20 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” zrealizowało projekt pn. Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” z programu „Opieka wytchnieniowa –edycja 2020” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Funduszu Solidarnościowego,  w wysokości 88 500 zł. Opieką objęto 20 osób, tj. dzieci, młodzież i dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów. Zadanie było realizowane w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie lub w domu rodzinnym podopiecznych. Na każdego podopiecznego przypadało średnio po 50 lub 100 godzin opieki indywidualnej. Zadanie było realizowane dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów, Pana Stanisława Garbacza, który postarał się o współfinansowanie projektu w wysokości 20 % kosztów, za co serdecznie dziękujemy!


 
prev next

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 utworzono miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe przy obiektach Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie. Wniosek, dzięki któremu powstało kolejne miejsce aktywności lokalnej w Powiecie Niżańskim został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Łączny koszt inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy obiektach Szkoły Przysposabiającej do Pracy” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem opiewa na kwotę 50 055,08 zł. W ramach dofinansowania Stowarzyszenie

na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych   „Poprowadź Mnie przez Świat” otrzymało  wsparcie  finansowe  z  EFRROW  w  wysokości
31 815 zł, a publiczne środki krajowe wypłacone przez ARiMR wyniosły 18 185 zł.

W ramach zrealizowanej inwestycji na terenie rekreacyjnym przy Szkole Przysposabiającej do Pracy wykonano altanę sześcioboczną o konstrukcji drewnianej, krytą blachodachówką, wyposażoną w elementy małej architektury: grill ogrodowy, stoły, ławki oraz kosze na śmieci. Całość znajduje się w przestrzeni wyłożonej kostką betonową.

Miejsce to jest zlokalizowane w bliskości budynków szkolnych, co podnosi atrakcyjność otoczenia. Powstałe miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe przy Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie będzie mogło być wykorzystywane na potrzeby placówki. Społeczność szkolna będzie mogła spędzać wspólnie czas przy grillu w nowo powstałej szkolnej altanie, która z pewnością będzie wspaniałym miejscem integracji i relaksu.

Utworzenie miejsca aktywności ma na celu także integrację społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w życiu społecznym
i zawodowym. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
 

 
 

Zajęcia w ramach projektu  "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” realizowanego dzięki wsparciu  Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów - Pana Stanisława Garbacza w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2020, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,  osiągnęły półmetek.
W czasie od 20 sierpnia do 12 września zrealizowaliśmy połowę czasu przeznaczonego na realizację projektu. 

Kolejne dni zajęć w ramach "Opieki wytchnieniowej"
 

Rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu pn. "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego"

 

Słoneczna pogoda sprzyjała zajęciom na świeżym powietrzu i plażowaniu. Miło było poleżeć w cieniu drzew, jednak wysoka temperatura była powodem do poszukiwania ochłody w wodzie.


Nabór pracowników do projektu:
„Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego”


Linki do pobrania


OGŁOSZENIE o naborze pracowników

DEKLARACJA nauczyciele

Załącznik do ogłoszenia o naborze pracowników



Rekrutacja uczestników do projektu:

„Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego”


Linki do pobrania 


Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny




             

NCK_EtnoPolska_2019_rgbjpg

    21 września 2019 r. w Rudniku nad Sanem odbył się VII „Piknik Rodzinny na ludowo”, którego inicjatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”. Impreza odbyła się we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. VII Piknik Rodzinny był połączony z V Biegiem ulicznym „Spełniać Marzenia” na dystansie 5 km, III Biegiem integracyjnym na dystansie 2 km oraz Biegiem rodzinnym na dystansie 700 m. Uroczystego otwarcia pikniku dokonały: Pani Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem oraz Prezes Stowarzyszenia Pani Beata Drzymała. Nikt nie mógł narzekać na nudę. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, gdzie rodzice wraz z dziećmi, osoby niepełnosprawne, pracownicy Ośrodka, goście i sympatycy Stowarzyszenia mogli spędzić wrześniowe popołudnie na wspólnej zabawie. Dla tych, co lubią konkursy sportowe przygotowano różnego rodzaju zabawy z nagrodami. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły biegi. Dla artystycznych dusz - zabawy plastyczne, taneczne oraz występy Zespołów Stalowowolskiego Towarzystwa Artystycznego STOWART i Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Z niecierpliwością oczekiwano występów wokalnych i tanecznych dzieci i młodzieży z SOSW, a także pracowników i rodziców, którzy są uczestnikami projektu pn. „Z kulturą ludową.” Z ogromną przyjemnością wszyscy obejrzeli przepiękne przedstawienie „Pollyanna” w wykonaniu podopiecznych Stowarzyszenia, ich rodziców, nauczycieli, opiekunów, a także członków Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem.

              Po wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły zjadając przysmaki z grilla, pyszne wypieki i słodkie przekąski. Każdy mógł spróbować swojego szczęścia w loterii fantowej, zmienić swój wizerunek na stoisku malowania twarzy. Na milusińskich czekały dmuchańce oraz postacie z bajek. Cały piknik przebiegał w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze, dopisali uczestnicy, co świadczy o tym, że mieszkańcy Rudnika nad Sanem pozytywnie odbierają taką formę spędzania wolnego czasu, integracji z osobami niepełnosprawnymi. Przygotowanie pikniku wymagało sporego wysiłku ze strony Organizatorów. Wysiłek ten jednak przyniósł znakomite rezultaty, ponieważ wszyscy bawili się wyśmienicie. Piknik został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

Przygotowała: Agnieszka Dreksa



Relacja z Pikniku Rodzinnego 21.09.2019 r

     W dniu 21 września 2019 r. na placu szkolnym SOSW odbyła się I część pikniku integracyjnego pod hasłem "Spełniać Marzenia". Była to impreza na sportowo połączona z III Biegiem integracyjnym na 2 km, V Biegiem ulicznym na 5 km oraz Biegiem rodzinnym na 700 m. Biegacze jak zawsze licznie zgromadzeni, pogoda odpisała, a po biegach i towarzyszącym im piknikowych atrakcjach wszyscy uczestniczyli w II części pikniku pod hasłem "na ludowo".

Bieg integracyjny na 2 km
prev next

Bieg uliczny na 5 km

prev next

Bieg rodzinny na 700 metrów

prev next

NCK_EtnoPolska_2019_rgbjpg

     II cześć "Pikniku Rodzinnego na ludowo" rozpoczęła się o godzinie 14.00, w sobotę 21 września w SOSW, a towarzyszyły jej występy wolakne i taneczne uczestników projektu pn. "Z kulturą ludową", występy zespołów Stalowowolskiego Towarzystwa Atrystycznego STOWART oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice". Piknik dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.


prev next


Dokumenty do pobrania odnośnie projektu

"Sztuka-duża czy mała- będzie nas integrowała".

regulamin rekrutacji

formularz rekrutacyjny

karta oceny formularza rekrutacyjnego


Serdecznie informujemy, że Powiat Niżański oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Rudniku nad Sanem rozpoczynają realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.


INICJATYWA LOKALNA

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

 

  Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” zakończyła realizację inicjatywy lokalnej pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

  Celem inicjatywy był rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 7 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej.

  W ramach realizowanej inicjatywy zaplanowano i zrealizowano kilka bardzo atrakcyjnych działań. Jednym z organizowanych działań był występ teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami. W ramach tego działania odbyły się dwa spotkania teatralne, przygotowane i przedstawione przez teatrzyk Zielony Melonik, który przygotował i przedstawił dwa przedstawienia  „Licho nie śpi” oraz „Kłamstwo ma krótkie nogi”. Zajęcia wpłynęły na rozwijanie wrażliwości najmłodszych odbiorców, poznanie aktorów i wyposażenia przyjezdnego teatrzyku, uwrażliwiły dzieci na znaczenie żywego słowa oraz bogactwo muzyki i dźwięków. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci ma bardzo ważne uzasadnienie w kontekście podniesienie umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych.

  Następnym organizowanym działaniem była organizacja wyjazdowych zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich. Program zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich obejmował dwa wyjazdy, podczas których dzieci miały możliwość wyrabiania naczyń z gliny wraz z wypalaniem a następnie pomalowania i ozdabiania wykonanych naczyń glinianych. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci miała bardzo ważne uzasadnienie w kontekście doskonalenia percepcji dotykowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

  Kolejnym działaniem była organizacja wyjazdu integracyjnego dzieci oraz rodziców do Bajkolandii w Bałtowie. Wśród wielu atrakcji było: poznanie 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. zwiedzanie wystawy „Powrót do przyszłości” w Muzeum Dinozaurów, przedstawiającej dzieje życia na Ziemi, zwiedzenie Zwierzyńca Bałtowskiego i Polski w miniaturze. Urozmaicony i ciekawy pobyt w Bałtowie pozostawił wiele niezapomnianych wrażeń. Zorganizowany wyjazd przyczynił się do sprawienia radości dzieciom oraz wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi.

  Na zakończenie realizacji Inicjatywy jako jej podsumowanie przygotowano wystawę zdjęć, która była obszerną relacją zrealizowanych działań, a dla uczestników miłym wspomnieniem.

  Realizacja Inicjatywy pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat była doskonałym sposobem na poprawę rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Zaplanowane działania przyczyniły się do sprawienia radości dzieciom poprzez działalność artystyczną i wyjazdy do nowych miejsc oraz wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez aktywny udział we wspólnych zabawach, wyjazdach, spotkaniach. Organizacja tego typu zajęć miała również ważne uzasadnienie w kontekście doskonalenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej dzieci niepełnosprawnych.

Inicjatywa była realizowana w okresie od 15 kwietnia do 7 lipca 2019 r.

  Grupę nieformalną Promień radości tworzyły następujący osoby: Anna Bednarz – koordynator Inicjatywy, Aneta Horzempa, Marta Mierzwa. Inicjatywa pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat realizowana była przez zaangażowane osoby w formie wolontariatu.

  Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

 

 

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz

 


prev next

OGŁOSZENIE

Informacja o naborze  do projektu na stanowiska trenerów i opiekunów

link: informacja o naborze



 
Rekrutacja do projektu „Z kulturą ludową”.

"W dniach od 15 do 26 lipca trwa rekrutacja do projektu "Z kulturą ludową".

Wszelkie informacje w biurze projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat"


ul. Mickiewicza 38

37 420 Rudnik nad Sanem

pok. 27


Dokumenty do pobrania:


Informacja o projekcie


Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formularza rekrutacyjnego






Wyjazd integracyjny dzieci oraz rodziców do Bałtowa



  Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje inicjatywę lokalną Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej. W ramach realizowanej Inicjatywy zaplanowano realizacje różnych działań.

  Jednym z działaniem była organizacja wyjazdu integracyjnego dzieci oraz rodziców do Bajkolandii w Bałtowie, który odbył się w dniu 11.06.2019 r. Pierwszą atrakcją jaka czekała na podopiecznych było poznanie 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Cała trasa JuraParku została podzielona na okresy geologiczne, dzięki którym wszyscy mogli chronologicznie poznawać burzliwą historię rozwoju życia na naszej planecie. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie wystawy „Powrót do przyszłości” w Muzeum Dinozaurów, przedstawiający dzieje życia na Ziemi. Następnym etapem wyjazdu było zwiedzenie Zwierzyńca Bałtowskiego i Polski w miniaturze. Ze względu na wygodę podróżujących oraz bezpieczeństwo zwierząt zwiedzanie odbywało się z pokładu amerykańskiego schoolbusa, skąd można było zobaczyć wiele gatunków zwierząt: bydło Zebu, bydło szkockie, bydło watussi, jak tybetański, owce kameruńskie, owce Quessant, owce Racka, owce czarnogłówki, kozy angorskie, kozy karłowate afrykańskie, kozy karpackie, jelenie europejskie, jelenie Sika, wielbłądy dwugarbne, lamy, dziki, strusie afrykańskie, emu, antylopy nilgau, krowa domowa, kuce szetlandzkie, alpaki, muflony, daniele, żubry, konie. W parku miniatur uczestnicy wyjazdu oglądali najciekawsze zabytki architektoniczne w skali 1:25, powstałe w różnych okresach historycznych (od średniowiecza po wiek XIX), a leżące obecnie na terenie Polski. Kolejnym punktem wycieczki było udanie się na pyszny obiad do Bałtowskiego Zapiecka, dzięki któremu uczestnicy nabrali siły na dalsze zwiedzanie. Ostatnim etapem wyjazdu było wejście do magicznej Sabatówki, w której urzęduje dobra Czarownica Hogata, zatapiająca smutki wszystkich dzieci. Urozmaicony i ciekawy pobyt w Bałtowie pozostawił wiele niezapomnianych wrażeń.

  Zorganizowany wyjazd przyczynił się do sprawienia radości dzieciom oraz wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez aktywny udział we wspólnych zabawach, wyjazdach, spotkaniach.

  Udział w wyjeździe dla uczestników Inicjatywy był całkowicie bezpłatny. Wszelkie wydatki poniesione zostały ze środków realizowanej inicjatywy, która jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Marta Mierzwa


prev next

Organizacja występu teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami

 

   Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje inicjatywę lokalną Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej. W ramach realizowanej Inicjatywy zaplanowano realizacje różnych działań. Jednym z działań była organizacja występu teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami w tym również przeprowadzenie zajęć z aktorami.

   Dnia 14 maja 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie teatralne w ramach projektu. Teatrzyk Zielony Melonik w przedstawieniu pt: „Licho nie śpi” przypomniał wszystkim przedszkolakom kilka przestróg: zawsze słuchaj mamy, nie rozmawiaj z nieznajomymi i bądź w stosunku do nich ostrożnym. Pomysłowe stroje i interesująca scenografia zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze.

   Kolejne spotkanie ze sztuką na „małej scenie” w ramach projektu odbyło się 3 czerwca 2019 roku. Teatrzyk Zielony Melonik tym razem podjął się trudnego zadania wyjaśnienia przedszkolakom przysłowia „Kłamstwo ma krótkie nogi”. Książę – jeden z głównych bohaterów przedstawienia „Krótkie nogi” uległ namowom psotnej małpki Pestki i nie powiedział całej prawdy. Miało to swoje niemiłe konsekwencje. Na szczęście cała historia zakończyła się szczęśliwie. Doskonała gra aktorów wywoływała różne emocje na twarzach dzieci. Ułatwiła zapamiętywanie postaci występujących w przedstawieniu oraz zrozumienie morału, że nie należy kłamać, ponieważ prawda zawsze wychodzi na jaw.

   Zajęcia wpłynęły na rozwijanie wrażliwości najmłodszych odbiorców, poznanie aktorów i wyposażenia przyjezdnego teatrzyku, uwrażliwiły dzieci na znaczenie żywego słowa oraz bogactwo muzyki i dźwięków. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci ma bardzo ważne uzasadnienie w kontekście podniesienie umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych.

   Udział w zajęciach dla uczestników Inicjatywy był całkowicie bezpłatny. Wszelkie wydatki poniesione zostały ze środków realizowanej inicjatywy, która jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Aneta Horzempa

prev next

Zajęcia w zakresie wyrobu naczyń garncarskich

 

Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje inicjatywę lokalną Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych
i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej. W ramach realizowanej Inicjatywy zaplanowano realizacje różnych działań. Jednym z działań była organizacja wyjazdowych zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich.

Zajęcia odbyły się w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem w dniach 15 maja 2019 r. oraz 4 czerwca 2019 r. Program zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich obejmował dwa wyjazdy, podczas których dzieci miały możliwość wyrabiania naczyń z gliny wraz
z wypalaniem a następnie pomalowania i ozdabiania wykonanych naczyń glinianych. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci ma bardzo ważne uzasadnienie w kontekście doskonalenia percepcji dotykowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Udział w zajęciach dla uczestników Inicjatywy był całkowicie bezpłatny. Wszelkie wydatki poniesione zostały ze środków realizowanej inicjatywy, która jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz

 


prev next

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE INICJATYWY LOKALNEJ

pn. KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT

 

 

   Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” zaprasza do udziału w inicjatywie lokalnej pod nazwą Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

   Spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w realizowanej Inicjatywie (w tym również omówienie informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego), odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 9 Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

   Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat realizowanej inicjatywy, przedstawione zostaną również informacje nt. korzyści płynących z udziału w realizowanych działaniach i ukazanie ich wpływu na rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u dzieci niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

   Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

 

 

 

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz



OGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA W INICJATYWIE LOKALNEJ

pn. KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT

 

 

  Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” zaprasza do udziału w inicjatywie lokalnej pod nazwą Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

  Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej.
W ramach realizowanej inicjatywy zaplanowano realizacje następujących działań:

- organizacja występu teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami,

- organizacja wyjazdu integracyjnego dzieci oraz rodziców do Bajkolandii w Bałtowie,

- organizacja wyjazdowych zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich,

- przygotowanie wystawy zdjęć.

  Uczestnikami inicjatywy mogą być osoby niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku 3-7 lat, uczące się w rożnych grupach przedszkolnych a uczestniczące w prowadzonych zajęciach integracyjnych. Uczestnikami inicjatywy mogą być mieszkańcy małych miejscowości z północnych powiatów województwa podkarpackiego, wywodzący się z rodzin o niskim statusie materialnym, które zazwyczaj nie są w stanie zapewnić dzieciom dodatkowych zajęć czy różnych wyjazdów. Działania rekrutacyjne będą ukierunkowane na dzieci o największych dysfunkcjach rozwojowych - analiza orzeczeń lub dokumentów Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Nabór uczestników będzie prowadzony w okresie 24 kwietnia do 7 maja 2019 r.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można pobrać osobiście w biurze projektu lub na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”.

  Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

 

Załączniki do pobrania:

- Regulamin uczestnictwa w Inicjatywie Lokalnej

- Formularz zgłoszeniowy

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz

 



INICJATYWA LOKALNA

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

 

         Grupa nieformalna: Promień radości pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” rozpoczyna realizację inicjatywy lokalnej pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

       Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności poznawczych i funkcjonalnych u 16 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 7 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej.
           W ramach realizowanej inicjatywy zaplanowano realizacje następujących działań:

- organizacja występu teatrzyku dla dzieci wraz ze spotkaniem z aktorami,

- organizacja wyjazdu integracyjnego dzieci oraz rodziców do Bajkolandii w Bałtowie,

-  organizacja wyjazdowych zajęć w zakresie wyrobu naczyń garncarskich,

- przygotowanie wystawy zdjęć.

          Realizacja inicjatywy jest doskonałym sposobem na poprawę rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Zaplanowane działania przyczynią się do sprawienia radości dzieciom poprzez działalność artystyczną i wyjazdy do nowych miejsc oraz wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez aktywny udział we wspólnych zabawach, wyjazdach, spotkaniach. Organizacja tego typu zajęć ma również ważne uzasadnienie w kontekście doskonalenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Inicjatywa będzie realizowana w okresie od 15 kwietnia do 7 lipca 2019 r.

         Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019, który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Koordynator Inicjatywy

        Anna Bednarz





Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" składa serdeczne podziękowania
Pani Renacie Skibie - Piekarnia Rudnik
oraz
Panu Tomaszowi Wróblowi - Stolarstwo Wólka Tanewska
za pomoc w przygotowaniu paczek mikołajkowych dla naszych podopiecznych.


Informacja!!!

Istnieje możliwość dofinansowania lub sfinansowania szkoleń dla osób, które podpisały umowy wolontariackie

w ramach projektu FIO "Sport dla pokoleń".

Tematyka szkoleń powinna być związana z szeroko pojętym usprawnianiem osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia i realizacja szkoleń do końca grudnia 2018 roku.

Informacje u Prezesa Stowarzyszenia lub u Koordynatora projektu.






Pobyt rehabilitacyjny w Kudowie Zdroju

   W terminie od 19 do 24 sierpnia 2018 roku grupa 24 osób tj. podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem wraz z opiekunami uczestniczyła w pobycie rehabilitacyjnym w Kudowie Zdroju korzystając z różnego rodzaju zabiegów, odwiedzając wiele ciekawych zakątków, spędzając ze sobą miło czas.

   Pobyt rehabilitacyjny w Kudowie Zdroju odbył się dzięki projektowi pn. „Rehabilitacja kluczem do lepszego funkcjonowania młodzieży niepełnosprawnej, podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” i ich rodziców/opiekunów”,który w znacznej części został dofinansowany ze środkówTelewizji Polskiej S.A. w ramach akcji „Reklama Dzieciom 2017”. Inicjatorem i koordynatorem projektu była p. Alicja Bronkiewicz, która przejęła sprawy organizacyjne związane z całym pobytem rehabilitacyjnym przed wyjazdem oraz czuwała nad bezpieczeństwem uczestników i sprawami bieżącymi w jego trakcie. Była to piąta tego typu inicjatywa na przestrzeni 5 lat.

   Kudowa Zdrój to miasteczko malowniczo położone w południowo-zachodnim krańcu naszego kraju. Korzystając z okazji i pogody kuracjusze mieli okazję zwiedzić również okolicę, m.in. Kopalnie Złota w Złotym Stoku, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, w którym odbyły się również warsztaty czerpania papieru, Twierdzę Kłodzką, Ogród Japoński w Jarkowie, Kaplicę Czaszek w Kudowie Zdroju, Zamek Książ w Wałbrzychu oraz Skalne Miasto w Czechach.

   Najważniejszym punktem całego pobytu było korzystanie z różnych zabiegów. Każdemu uczestnikowi przypadało cztery zabiegi dziennie,do których należały m.in.: prądy TENS-a, masaże, inhalacje, kąpiele wodne,solankowe, gazowe z CO2,  lampa SOLUX, siłowni, magnetronic, ultradźwięki, kuracja pitna, gimnastyka, itp. Do dyspozycji kuracjuszy dostępny był również basen i dżakuzi.

   W trakcie pobytu przypadły jednej z naszych uczestniczek urodziny i jednemu uczestnikowi imieniny, dlatego korzystając z okazji zostało przygotowane przyjęcie     z prezentami i słodkościami. Solenizanci byli zaskoczeni i szczęśliwi, że mogli się cieszyć swoim świętem wraz z innymi.

   Pobyt rehabilitacyjny dodatkowo był finansowany ze środków „Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” Poprowadź Mnie przez Świat”, jak również z wkładu własnego uczestników oraz darowizn. Całkowity koszt wyjazdu to 35 834,03 zł.

Bogata baza zabiegowa,piękna i ciekawa okolica sprawiły, że pobyt był udany i w pamięci pozostanie na długo.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z pobytu w Krynicy Zdroju.

Koordynator  

Alicja Bronkiewicz


Turnus Kudowa Zdrój 2018 - fotorelacja

prev next

Zapraszamy do fotorelacji z obozu sportowego w Wilkasach na Mazurach

Dzień 1 - 18.08.2018r.
W dniu dzisiejszym po przyjeździe na miejsce udaliśmy się na krótki spacer do pobliskiego portu. Po kolacji część uczestników wybrała się na siłownię, a pozostali udali się na relaks do basenu i jacuzzi.

Uczestnicy obozu i opiekunowie.

Wyjście do portu.

prev next

Kolacja.

Zajęcia na siłowni i basenie.

prev next

Dzień 2 - 19.08.2018r.

W dzisiejszym dniu, po śniadaniu uczestniczyliśmy we mszy świętej, następnie udaliśmy się na boisko, gdzie trenerzy przygotowali trening. Część grupy udała się na plażę gdzie korzystała z rowerów wodnych i kąpieli. Po obiedzie udaliśmy się autokarem do Giżycka zwiedzać Wieżę Ciśnień, skąd rozciągał się panoramiczny widok na miasto. Następnie udaliśmy się w dwugodzinny rejs po jeziorze Niegocin i Kisajno. Po powrocie do ośrodka udaliśmy się na dyskotekę do pobliskiej tawerny.


prev next
Dzień 3 - 20.08.2018r.
W dniu dzisiejszym, w godzinach przedpołudniowych, wszystkie grupy uczestniczyły w zajęciach sportowych, tj. wycieczkach rowerowych i pieszych. Część uczestników obozu udała się na rowery wodne. Następnie uczestniczyliśmy we wspólnym plażowaniu  i kąpielach. Po obiedzie, udaliśmy się do oddalonego o ponad 40 km grodu Galindów.

prev next

Dzień 4 - 21.08.2018r.

Dzisiaj po śniadaniu, wszystkie grupy udały się na zajęcia sportowe, a były to zajęcia nordic walking i jazda rowerem. Po obiedzie udaliśmy się na zwiedzanie Mazurolandi, tj. Parku Miniatur Zabytków Warmii i Mazur oraz Parku Militarów. Oprócz zabytków w miniaturze mogliśmy tam zobaczyć makietę Wilczego Szańca. Na koniec zorganizowano nam zabawę na strzelnicy i przeciąganie liny. Uczestnicy obozu mogli też do woli korzystać z dmuchanych atrakcji i nie tylko. Wieczorem udaliśmy się na spacer.

prev next
prev next
prev next

Dzień 5 - 22 sierpnia 2018 r.

Dzisiaj, jak co dzień po śniadaniu odbywały się zajęcia sportowe w grupach, zakończone odpoczynkiem na plaży. Po obiedzie udaliśmy się do Giżycka zwiedzać Twierdzę Boyen. Drogę powrotną, około 2 km, pokonaliśmy pieszo. Wieczorem, po kolacji odpoczywaliśmy w basenie.

prev next
Dzień 6 - 23 sierpnia 2018 r.
Ostatni dzień naszego odpoczynku spędziliśmy jak zwykle na zajęciach sportowych przed południem i zwiedzaniu po południu. Tym razem zwiedziliśmy Miasteczko Westernowe w Mrągowie. Szczególnie ciekawe było Muzeum Indian. Następnie udaliśmy się do miasta na spacer promenadą, obejrzeliśmy z zewnątrz Amfiteatr oraz udaliśmy się do słynnego Źródełka Miłości. Po kolacji czekało na nas, przygotowane przez personel hotelowy, pożegnalne ognisko.
prev next