Wyprawa rowerowa Wschodnim Szlakiem Green Velo z Rudnika nad Sanem do Zwierzyńca.

 

W dniach od 5 do 7 lipca 2021 r., zorganizowano wyprawę rowerową szlakiem Green Velo z Rudnika nad Sanem do Zwierzyńca będącą finałem projektu pn. "Komu w drogę - temu rower!" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" z Rudnika nad Sanem. W wyprawie wzięło udział 11 podopiecznych stowarzyszenia wraz z 4 opiekunami i kierownikiem. Podczas pierwszego dnia wyprawy młodzież pokonała trasę ok. 40 km z Rudnika n/S do Biszczy. Po trudach odpoczywaliśmy nad zalewem. Drugiego dnia wyprawy, po przejechaniu prawie 50 km trasy, dotarliśmy do miejsca docelowego, tj. do Zwierzyńca. Tam, zwiedzaliśmy: stawy Echo, ordynackie zabudowania przy parku „Zwierzyńczyk” z historycznym układem kanałów i stawów oraz Kościół "na wodzie". Trzeciego dnia wyprawy udaliśmy się do Roztoczańskiego Paku Narodowego na Bukową Górę oraz do Zagrody Guciów do Muzeum. Wyprawa była planowana przez młodzież od marca br. na  spotkaniach, które odbywały się w małych grupach, dwa razy w miesiącu. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu kompetencji społecznych u uczestników. Wszyscy są bardzo zadowoleni z wyprawy i już planują kolejne.

Projekt był współfinansowany z Programu „Równać Szanse - 2020” POLSKO AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI na kwotę
8 500 zł oraz z konkursu na wkłady własne do projektów przeprowadzonego w Powiecie Niżańskim na kwotę 3 110 zł.

Koordynatorem projektu była Beata Drzymała –prezes stowarzyszenia.

W dniu 20 kwietnia 2021r. nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z Powiatem Niżańskim na realizację zadania publicznego, w wyniku której pozyskaliśmy kwotę 2 000 zł na realizację projektu pn. "Zajęcia sekcji pływackiej - ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!" Środki pochodzą z konkursu na wkłady własne do projektów. Pozostałą kwotę 48 448 zł otrzymaliśmy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Od marca br. rozpoczęliśmy działania projektowe, tj. realizację nauki pływania na Krytej pływalni w Sokołowie Małopolskim. W projekcie biorą udział 32 osoby niepełnosprawne z 3 nauczycielami/instruktorami pływania i pomocą nauczyciela.
Dzięki środkom pozyskanym z Powiatu Niżańskiego i MKDNiS udział dla dzieci członków stowarzyszenia w projekcie jest bezpłatny.

Kolejna grupa prezentuje się podczas zajęć na basenie w ramach projektu "Zajęcia sekcji pływackiej - ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!"

"Zajęcia sekcji pływackiej - ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!". Najmłodsza grupa prezentuje się podczas zajęć na basenie
w ramach projektu.

Pierwszy dzień wyprawy w Bieszczady...

Główną atrakcją drugiego dnia była podróż Bieszczadzką Kolejką Leśną. Po obiedzie spacer, zakup pamiątek, lody i plażowanie. Na kolację kiełbaska z grilla.

Kolejny dzień wspaniałych wrażeń w Bieszczadach. Wędrówka górskim szlakiem do Rezerwatu Sine Wiry kosztowała nas dużo energii ale daliśmy radę  Potem zwiedzanie Pawilonu Edukacyjnego Lasów Państwowych i Zagroda żubrów

Ostatniego dnia wymagająca, dwunastokilometrowa wyprawa drezynami. Potem w nagrodę za wytrwałość - lody i inne słodkości...

„Obozowe wyzwania – pływaj i zdrowie zdobywaj” to hasło, które towarzyszyło uczestnikom tegorocznego obozu sportowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w dniach od 16 do 25 sierpnia 2021 r. w Janowie Lubelskim. Uczestniczyło w nim 33 podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
z Rudnika nad Sanem.    
              Obóz został dofinansowany w ramach programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 63 376 złotych.          
              Celem zadania było zwiększenie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez organizację obozu sportowego, który umożliwił stworzenie oferty zajęć sportowych oraz podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczestników.  
              Wśród wielu aktywności przygotowanych dla dzieci, główną było doskonalenie pływania, ponieważ umiejętność zachowania się w środowisku wodnym jest bardzo potrzebna osobom niepełnosprawnym, pozwoliła na poprawę ich stanu zdrowia, a aktywność fizyczna na basenie pozytywnie wpłynęła na poprawę umiejętności pływackich. Zajęcia na krytej pływalni w Janowie Lubelskim odbywały się codziennie przez 10 dni trwania obozu. Uczestnicy mieli także szansę żeby spróbować swoich sił w kolarstwie. Trasy rowerowe biegły lasami janowskimi na Uroczysko Kruczek, do Rezerwatu przyrody Szklarnia, Porytowe Wzgórze, Zoom Natury. Oprócz kilometrów pokonanych na jednośladzie dzieci przebyły także długie trasy pieszo, podczas treningów Nordic Walking. Szlaki wiodły uczestników przez Park Krajobrazowy w Janowie Lubelskim, odwiedziliśmy Arboretum, Skansen Kolei Leśnej.          
            Podczas trwania obozu dużą uwagę skupiliśmy na rozwijaniu zdolności motoryki dużej czyli szeroko pojętej aktywności ruchowej zawodnika takich jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, biegi, skoki, rzuty. Bardzo ciekawą formą zajęć ruchowych był również udział w treningu siłowo- zwinnościowym w parku linowym „Zoom Natury” nad Zalewem Janowskim.
            Zgodnie z programem obozu wieczory spędzaliśmy na wspólnych zabawach integracyjnych, grach drużynowych
i rekreacyjnych, które pozwoliły nam na poprawę kondycji fizycznej i trochę relaksu.    
            Jesteśmy pewni, że praca treningowa wykonana podczas zgrupowania zaowocuje sukcesami sportowymi podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Rudnika nad Sanem podczas rywalizacji sportowej w nadchodzącym roku szkolnym.


Koordynator projektu Tomasz Zieliński


19 lipca rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu pn. ,,Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego", realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Rozpoczęliśmy od wspólnych zabaw integracyjnych, rozgrywek i rywalizacji sportowych, wykonywaliśmy konstrukcje z modelarstwa kartonowego oraz zorganizowaliśmy wspólne wyjście na lody, które były ochłodą w tak upalny dzień. Podczas kolejnych dni zwiedzaliśmy miasto Ulanów, tj. jedyne w Polsce Muzeum Flisactwa, Muzeum Pityńskiego, znanego rzeźbiarza pochodzącego z Ulanowa oraz odbyliśmy rejs galarami po Sanie. Wszyscy doskonale się bawili.  .

Zajęcia stacjonarne z projektu pn. "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów", odbywały się w Szkole Przysposabiajacej do Pracy w Ulanowie. Opieką objętych jest 19 osób zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Ulanów. Koszt realizacji całego zadania to 76 500 zł. Podczas zajęć opiekuńczych nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, plastycznych, zadaniach sportowych organizowanych przez grono pedagogów oraz uczestniczyli w wycieczkach autokarowych i spacerach po okolicy. ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

"Turnus rehabilitacyjny nad morzem"
W piątek 25 czerwca 2021 roku po raz 7 grupa dzieci i młodzieży wyjechała na turnus rehabilitacyjny, tym razem do Kołobrzegu. Pobyt jest realizowany w ramach projektu pn. "Pobyt rehabilitacyjny dzieci i młodzieży podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świąt " i ich rodziców/opiekunów". Jest finansowany z Akcji REKLAMA DZIECIOM Telewizji Polskiej. W turnusie uczestniczy 23 osoby będące podopiecznymi stowarzyszenia. Poniżej prezentujemy zdjęcia uczestników.

Od 7 września 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje inicjatywę pn. „Jazda konna z elementami hipoterapii IV edycja”. Całkowity koszt projektu wynosi 18 610 zł, z czego 11 166 zł współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a kwota 7 444 zł stanowi wkład własny rodziców i stowarzyszenia. Z zajęć korzysta szesnastu uczestników, mieszkańców Powiatu Niżańskiego podzielonych na dwie grupy składające się z ośmiu osób każda. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy, cyklicznie przez okres dziesięciu tygodni. Korzystanie z zajęć rekreacyjnych z elementami hipoterapii sprawia uczestnikom ogromną radość oraz daje możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na załączonych zdjęciach prezentuje się pierwsza grupa uczestników.

Poniżej prezentuje się druga grupa uczestników.

Rozpoczęliśmy działania w ramach projektu "Z ekologią za pan brat!" dofinansowanego z programu Działaj Lokalnie 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny SMK. W miniony czwartek, w godzinach popołudniowych, grupa wolontariuszy wraz z uczestnikami projektu zamontowała serce na nakrętki i uprzątnęła teren wokół SOSW w Rudniku nad Sanem. Działania podjęto w ramach wrześniowej "akcji sprzątania świata". Do zamontowanego serca można już wrzucać nakrętki! Wszystkim Wolontariuszom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje.

W środę 22 września 2021 r., na auli SOSW w Rudniku nad Sanem odbyły się 2 godzinne warsztaty plastyczno-recyklingowe w ramach projektu pn. " Z ekologią za pan brat ". W warsztatach uczestniczyło 40 uczniów SOSW, którzy pod okiem prowadzącej Pani Krystyny Fronc wykonali przeróżne ozdoby, zabawki jak i przedmioty codziennego użytku, np. wazony, pojemniki na kredki, przybory szkolne, itp. Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem ogromnego zaśmiecania naszej planety i pokazały, że nie wszystko, co na pierwszy rzut oka wydaje się nieprzydatne, takowym jest. Warto zastanowić się czasem czy z pozoru niepotrzebne rzeczy i śmieci nadają się jeszcze do recyklingu.

W środę, 29 września odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu "Z ekologią za pan brat" z programu Działaj Lokalnie 2021. Był to apel ekologiczny pt. "Zacznijmy od własnego domu - jak oszczędzać wodę, prąd i zużywać mniej plastiku". Prowadząca apel to nauczycielka z SOSW w Rudniku nad Sanem, Pani Anna Zając.

Za nami kolejna Akcja Sprzątania Świata, a tym razem były to tereny Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem. W środę, 6 października uczestnicy projektu pn. "Z ekologią za pan brat" wraz z wolontariuszami i koordynatorem projektu udali się do pobliskiego lasu, zakasali rękawy i uzbierali sporo śmieci. W akcji wspomagali nas panowie Leśniczy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Trwa realizacja inicjatywy pn. „ W siodle – zajęcia z jazdy konnej z elementami hipoterapii.” Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3 894 zł, na podstawie umowy nr 3/2021/SKRiT z dnia 4 sierpnia 2021 r., a wkład własny rodziców wynosi 2922 zł. Pierwszy wyjazd na hipoterapię zorganizowaliśmy już 3 września. Z zajęć korzysta sześcioro naszych uczniów, mieszkańców powiatu leżajskiego. Korzystanie z zajęć sportowych z elementami hipoterapii daje naszym uczniom ogromną satysfakcję oraz możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dobiega końca wsparcie udzielane w ramach projektu pn. „W siodle” – zajęcia z jazdy konnej z elementami hipoterapii, który realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 3 894 zł, na podstawie umowy
nr 3/2021/SKRiT z dnia 4 sierpnia 2021 r. Swój wkład własny w zajęcia projektowe mieli też rodzice naszych podopiecznych
i stowarzyszenie, a wyniósł on 3 194 zł.

Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież z Powiatu Leżajskiego. Każdy uczestnik skorzystał z 10 zajęć z jazdy konnej z elementami hipoterapii. Zajęcia te to wspaniała forma rekreacji na świeżym powietrzu, a kontakt z końmi dostarczył naszym podopiecznym wielu wrażeń. Podczas jazdy konnej stymulacji podlegają obszary ciała, które rzadko ćwiczymy. Dzięki czemu u uczestników ulega poprawie mobilność, równowaga, wszystko to dlatego, że rytm ruchów konia podobny jest do ruchów miednicy podczas chodzenia. Zajęcia
z jazdy konnej okazały się  idealne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, były dostosowane do możliwości i predyspozycji naszych podopiecznych.